Ведически ритуал

Магазин

Автор: Чола

Ведическият ритуал, наричан още ритуал на Агни и сома, е свързан с процеса на култивиране на вътрешното и финото в човешката природа. Историята на възникването му е свързана с идеята за преодоляване на някаква външна пречка. Когато виждат примери за безсмъртие, древните арии създават цялостна система на поведение. Безсмъртието се превръща в категория, която по-късно се оформя като алхимичен процес. Този ритуален процес следва законите, които създават условията за безсмъртие (сома), и е използва езика на Ведите.

Ведическият ритуал е категория на преобразуването, а не някаква цел, която обединява безсмъртието и кармата. Особено важен при този процес е принципът на овладяване не само на самия себе си, но и на пространството, важно е още и умението за променяне на законите, така че да се разруши стената между битието и небитието.

Ведическият ритуал развива силата на духа, дава ни възможност за движение нагоре и в дълбочина, освобождава ни от костното съществуване. Идеята за освобождаване изобщо е основна във ведическата традиция, където тя се асоциира с постигането на огъня Агни. Истинният огън е светлината, космическото творение. А тайната на Агни се разкрива чрез овладяване на изкуството на трансформиране, което ни доближава до твореца.

Естеството на този огън се задава чрез формата. Той е огън на покоя, но и огън, свързващ се с движението, което се превръща в посредник по пътя на опознаване на висшето. А висшето е не само онова, което е на върха, а и онова, което прониква в дълбочина (като сома и амрита).

Ведическият ритуал ни позволява да се освободим от мрака. Той е път към Вивасват (विवस्वत्), светлинното състояние на човека. И за да го постигнем, трябва да създадем зародиша на водата (сома) и зародиша на дишането (амрита), и да възприемем висшето съзнание като основа на битието.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart