Ритуал Трисекрация

Ритуал Трисекрация. Интегральная алхимия

Автор: Чола

Ритуалът Трисекрация е изкуството на опознаване на формулата за пречистване, без която, според древното знание от зоната на Месопотамия, постигането на Небето е невъзможно. Трисекрация подготвя условията за изработване на светлината и общуването с нея. Този ритуал има за цел да ни защити от силите, които ни отклоняват от направлението, затова трисекрация се разбира още като формулата на последователност на знанието, или формулата Еа-Мардук, която създава невербален диалог с пространството, сам по себе си ритуален.

Ритуалът Трисекрация всъщност се явява практическият посредник между пространството на човека и пространството на макрокосмоса. Характерът на ритуала се определя не просто от небесните принципи, той е създаден от самото Небе, от съзнанието на Ищар, особено активно в продължение на 3000 години пр.н.е. С други думи, ритуалът Трисекрация предлага на човека познанието за Небето.

ИНБИ

Видео по темата

  • Шри Чола (Олег Черне). Лекция „Асирийска алхимия“

Други раздели

Shopping cart