Алхимия

Магазин

Автор: Дзие Кун

Алхимията е специално познание, което се основава на законите на метафизиката. То е практическа наука, която реализира знанието си с помощта на херметични принципи на развитие.  Алхимията създава закони на трансформацията, които изменят свойствата на предметите и пространството и ни въвличат в опита на трансформиране на осъзнати и неосъзнати процеси. Ето защо алхимията е преди всичко формула, основана на опита и усилието, която води до определен кумулативен ефект.

В алхимията съществуват пет отделни направления: херметично, гръцко, китайско, арабско и индийско. Като цяло всички тези култури, постигнали знанието за метафизиката и специална ментална нагласа и мислене, са реализирали и реализират алхимичното знание на практика.

Разликата е единствено в степента и пропорциите на рационалното и ирационално присъствие на тези знания в пространството. Тя се заключава основно в оперативните лабораторни условия. Реализацията на алхимичните знания се определя от вътрешните и външни закони на трансформация, които задават фазите на Великото дело.

ИНБИ

Раздели по темата

Други раздели

Shopping cart