Безсмъртие

Магазин

Автор: Дзие Кун

Безсмъртието е вид усилие, достъпно за този, който е постигнал тайната. За човека безсмъртието е път към вътрешна свобода, към свобода от смъртта. Въпросът за безсмъртието на човека и неговата душа, както и самото съществуване на безсмъртни хора, е свързан преди всичко с темата за развитието на човешкия дух.

Отделните епохи и култури разглеждат различно въпроса за безсмъртието и възможността за постигането му. За съвременния човек е важно да възприеме този въпрос практически, в житейския контекст. За тази цел изключително важно е да разберем какво ни руши, както и да намерим и развиваме изначалното.

Най-трудно в този аспект е, разбира се, опознаването на собственото ни тяло, което ще ни даде възможност да го пренастроим към връзка с макрокосмоса. За съжаление човек на практика живее един безформен живот и в този безформен стадий не може да постигне състояние на цялост.

Достигането на цялост дава възможност за постигане на цикличност, а не загуба на енергията, то променя дишането, премахва влиянието на времето, т.е. помага ни да преодолеем важни граници и прагове.

А доказателства за възможността за постигане на безсмъртие в живота всъщност има много. На физическо ниво такова доказателство е различното функциониране на невроните и на молекулярните връзки, които са готови да обработват енергия от по-висш порядък.

Какво представлява безсмъртната сила, която може да живее? Тя е всъщност Цинобърно тяло, създаденото от Единно тяло; а след това и Нефритовото. Най-напред обаче трябва да се премахне ненужната активност на клетките, за да не ни отвлича ненужното. За да постигнем задачите си, първо трябва да създадем резонансен алхимичен мозък, за да се превърнат висшите качества и възможности в даденост.

ИНБИ

Раздели по темата

Предложения

Видео по темата

  • Даоистка медитация – основата на алхимичната работа

  • ЧОМ: Жизнь после жизни

Други раздели

Shopping cart