Мойра

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Глеб Ду

Мойра e важна операционната система за разбиране на германо-скандинавската алхимия. Тя се базира върху съсредоточеността Аушос (Аusos) и формирането на Съвършения мозък — мозък, който може да оперира не само със съзнанието на нашето поле, но и със съзнанието на по-висшите полета.

Познаването на тази система позволява работа с трите проекции, връзките на битието (норните — Урд, Венданди, Скулд). Мойра е израз на висшите закони на съзнанието на микрокосмоса в различен вариант, в зависимост от полето, закони по които се формират вътрешни връзки и структури, които наричаме съзнание. Такова съзнание може да е свързано и със съзнанието на нашето поле, класифицирано като трето интегрално поле. Но като цяло мойра е наука  за съзнанието изобщо или по-точно, за схемите, по които то работи. Освен това тя е и наука за съзнание, което не само че няма представител на нашата планета, но и не е свързано с човека, защото има много висока честота.

 

Има три нива на Мойра

  1. Атропа, низша операционна система. Ниво на временно съзнание, съзнание на случайността.  Изразява това, което е прието да се нарича съдба.
  2. Лахеса. Хармонично съзнание, което може да работи със самото себе си. Отразява възможностите и способността за излизане извън пределите на съдбата.
  3. Клото. Висше съзнание, с което може да се свързва или някое хармонично съзнание, или друго висше съзнание. То е характеристика на преобразуването, изменението, трансформацията и изразява способността да зависим от системността на съзнанието. Подчинено е само на съзнанието.

 

При това линейно изброяване е заложена операционната система на целия макрокосмос, която се опира на взаимодействието на миналото (т.е. това, което го няма) с бъдещето (това, което е възможно да бъде създадено от настоящето).

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart