Ритуал «Og det er Frejas sal» (Там, където Фрея живее)

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Глеб Ду

Ритуал «Og det er Frejas sal» е ритуал-възвание към Ванехайн, към пространството на ваните. Ваните са божества на плодородието от древногерманската митология, борещи се с божествата-аса (Тор, Один и др.). Самият ритуал се извършава от богинята на любовта и красотата Фрея, дъщеря на ваните. Чрез него се почита живота, световното дърво Игдрасил и целта му е в сърцето да дойде благост и да се получи дишането на Фрея.

Името на ритуала от датски се превежда дословно като „ И това е залата на Фрея“. Това е най-важният инструмент за формиране на дишане, подпомагащо изучаването на магическите свойства на руните. Ритуалът има три части: активиране на руната Феху, формиране на пояса на силата или златната огърлица Бризингамен, и общуване с корена на дървото на живота Игдрасил. Руната Феху е дрехата на Фрея, чрез която тя напълва пространството като го променя. Този процес се нарича „дишането на Фрея“. Изпълвайки се с това дишане участващият в ритуала получава магическата възможност да получи пояса на силата и да се докосне до дървото Игдрасил.

Дишането на Фрея е диханието на безсмъртието, търсено от всички вселенски сили (в това число и от царството на мъртвите Валхала, за да съживяват душите на падналите в битка храбри воини). Фрея управлява времето, дишането и начините за съживяване. Бог Один, на когото помага Валкирия, изгражда с нейна помощ удивителни връзки в пространството, които са особен клас духове, взаимодействащи си със съзнанието. А съзнанието, за разлика от тялото продължава да живее. Това се разбира под понятието „смели воини с особена форма на съзнанието.“

Ритуалът „Обител на Фрея“ е ритуал на съзнанието на Валхала, който под формата на най-различни валкирии покрива със своите мрежи пространството, ограничавайки по този начин условията за пораждане, с което се занимават норите, които пък представляват обстоятелствата на времевото пространство или подземния свят. Даденият ритуал е нектар, капещ от рогата на елена, с чиято помощ се поддържа жизнеността на женските божества, които хранят с роса листата на световното дърво Игдрасил. И дървото става символ не само на пространството, а схема на божествения процес, чието име е като на богинята — Фрея.

Този процес се изобразява с три корена, олицетворяващи нашето пространство или по-точно — неговите условия. Пространството се дели в зависимост от възможностите, дадени на богинята Хел, възможностите на великаните и възможностите на хората. Те се различават по познанията си за дишането, представено чрез орел и енергията, движена от катерицата. Трите корена на ясена Игдрасил растат в три различни посоки: под единия корен се намира  Хел, под другия —  великаните, под третия —  хората. При смесване на дишанията се оформят четири пътя или четири бега: Даин, Двалин, Дунейр и Дуратрор. По който и от тях да се тръгне, на гърба на елена може да се избяга от смъртта. Ясенът Игдрасил е условие, чрез което се изпълняват законите на живота и смъртта. Той се храни  от безсмъртия извор Урд и затова е вечно зелен. А това означава, че в нашето пространство има възможност да се познае вечността и всичките девет свята.

Ритуалът Фрея е ритуал за изпълване с дишане на деветте свята, така че тези светове да се видят и познаят, а не само да се присъства на събития и схеми, ограничаващи ни само до  представата за низшия свят. Този, който очертава представата за висшия свят в нашето пространство е Асгард. Това е етерният свят, в който живеят скандинавските богове-аси Один, Тор, Балдур,  и където живее самата Фрея. Там е и Валхала — мястото, където отиват душите на падналите храбри воини. Това е особено интегрално поле. Там се намира и Ванахайм — обителта на скандинавските богове-вани.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart