Руни

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Gleb Du

Руните са символи-идеограми, запечатали огромна сила. Най-важното обаче е може би това, че те са операционната система на Асгард или деветото ниво на макрокосмоса. Операционната система на руните е свързана с изкуството за издълбаване на пространството. Тя се отнася към конкретен дял на мозъка, наричан с понятието „мозъкът на Ерил“. Ерил е алхимик, който владеел силата на руните (оттук идва и съвременната английска дума за граф – earl, която означава благороден, знатен, величествен).

Употребата на руните е свързана с борбата с низшите пространства. Именно тази идея лежи в основата на германо-скандинавската митология, където битките трябва да се разбират алегорично като умение да се борави с висшето съзнание, към което именно се стремели древните германци и скандинавци.

Кимбрите, готите, херулите, сугамбрите и други древногермански племена сформирали руническо съзнание, благодарение на което се появила и футарк – специалната енергийна азбука. Футарк е германското название на тайната, чиято сила се разкривала по специален начин с помощта на съзнанието на Ерил.

Съзнанието на Ерил задейства 12 канала, представяни чрез формула, съставена от две руни. Именно тези канали на активност на съзнанието Ерил постигали и развивали поетите-скалди. С помощта на това съзнание руните се озвучавали и така се появил баладичният жанр виза – особен вид поезия, представяща енергетичната настройка към едно от 12-те полета на макрокосмоса. Обикновено виза се състои от две четиристишия или четири двустишия. В руническата алхимия именно виза стои в основата на меда на поезията.

И така, руните са магичен инструмент, включващ ритуал, който бих нарекъл руническа тантра. А издълбаването на руните е преди всичко умствен и енергиен процес.

За да постигнем силата на руните, трябва да можем да я издълбаем – това наричаме звучене на руните. За да постигне силата на една от руните, Один висял девет дни на ствола на ясена Игдрасил, докато не му се разкрило съзнанието Ерил и не познал храненето с меда на поезията, което се превърнало в основния му източник на подхранване. Така Один не се нуждаел от храна, а приемал единствено мед и вино.

Системата на руните представлява операционна среда, а не формат на логическо мислене. Разбирането на руните е невъзможно в линейната координатна система, а то е необходимо за овладяването на дара на прорицанието. Ето защо в работата с руните важна роля играе операционната менталност, която представлява вид настройка. Това изисква пробуждане. Същевременно руните са много дружелюбни и разкриват тайната си на онзи, който е настроен и  привлечен от тях.

Тайната на руните се крие в това, че не човекът изучава руните, а руните изучават човека. Ако човекът не постигне необходимата умствена сила, всички знания на руните остават езотерични и неосъзнати. Тъкането на руните е задача на магьосниците Норни (отговарящи на невроните в мозъка), които седят под дървото Игдрасил (отговарящо на оста на мозъка).

Що се отнася до енергетичната геометрия на руните, те са фиксирани спирали. Руната е енергофизичен поток, който оказва различно влияние върху различните форми в света. Те са резонатори, въздействащи върху структурата на пространството, върху полето му. Те водят до структуриране на мозъка на Ерил, като образуват течен кристал в него.

Руните от всяка от 12-те групи отразяват процесите на макрокосмоса, като пробуждат всички видове съзнание. При този процес мозъкът е център за обработка на онова, към което се настройваме.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart