Руническо съзнание

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Gleb Du

Който не умее да познава, да знае той не умее.
Така го отвлича ненужното
И предизвиква беди върху природата на съзнанието си.
Това го довежда дотам, че то повече не подлежи
Не само на упражняване, но и на сдържане.
Речите на Високия Глеб Ду

 Само когато настойчиво се вглеждаме в мислите си, можем да видим тяхната светлина. Мислите са одухотворена природа, свещени животни на нашето съзнание. Самият мозък пък е руническо или тайно тяло, което пази руническото съзнание. Руническото тяло – или тялото на Игдрасил – надарява съзнанието с рунически мисли, които биват изразявани от катерицата Рататоск (Ratatǫskr): тя се катери по клоните на Световното дърво Игдрасил, свързвайки и разкривайки руническите мисли. Руническото съзнание съдържа три формули за мислетворене или три закона:

  • Закон на Фрейр;
  • Закон на Вили;
  • Закон на Ве.

Законът на Фрейр (Freyr) произтича от възможността за трансцендентално мислетворене, което Фрейр е възприел от Один. Тези мисли са подобни на орел и се намират на върха на съзнанието.

В основата на мислетворенето пък се намира законът на Вили, който формира движенията на ума. Той се охранява от дракона Нидхьог. Тези мисли притежават сила, която свързва с най-първия от предците. Но матрицата на мислите на Земята съответства на закона на Ве, който дава на мислите образ и формира съждения, които именно характеризират природата на човека. Съзнанието на Ве е поглъщане на листата на Игдрасил. То, подобно на четирите елена, усвоява и изразява силата на мозъка, което дава на елените особена сила: позволява на Даин да мисли с помощта на руни; на Двалин – да свързва мислите-руни, превръщайки ги в златна огърлица; на Дунейр позволява да се свързва с всичко съществуващо, а на Дуратрор – да формира ясно виждане. Този, който е овладял съзнанието на четирите елена, формира мисловен процес, способен да препуска по световното дърво Игдрасил – подобно на катерицата Рататоск – като борави с нивата на пространството и ги свързва.

На нивото на съзнанието на Один едни мисли формират меда на поезията, други комуникират с горния свят, а трети споделят информацията от един свят с други светове. Руническото съзнание или съзнанието на Один гледа не отдолу нагоре, а отгоре надолу. То характеризира системата на мойрите, свързана с процеса на генериране на мисли.

Каним Ви да посетите мероприятие по темата.
По-подробно за мозъка и начините за неговото развитие.

Книга Алхимия на мозъка“

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart