Медитацията Аушос

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Глеб Ду

Медитация Аушос спада към видовете медитации, чрез които се достига до някое енергийно поле и се работи с неговата енергия. С нейна помощ се постига висше състояние на съзнанието, свързано със светлината и се проумява единадесетия предел на макрокосмоса. Този тип медитация формира понятието „свещено съзнание“.

В германо-скандинавската митология такъв вид съзнание е реципрочно на понятието “съзнание Аушос (ausos)“  или Оузос (Hewsos). Това понятие отразява великото съсредоточаване на матричната богиня Остара, която освен че е олицетворение на   пророческия култ, е и богиня на светлината и пролетта.

Името Аушос (Оузос) идва от корените на германската култура и започва да се използва от  пра-индоевропейската общност. Почитат го много от индоевропейските народи. Известен е култът към богинята Аушра (Аустрине) при балтийските народи, древногръцката Еос,  древноримската Аврора, ведическата Ушас и германската Остара. Коренът Ауш (Аус, Ост), който всички тези имена имат означава изток или изгрев (например— east, англ; ost, нем.).

Медитация Аушос е изкуството на удържане на съзнанието в съзнанието на богинята на изгрева Остара. Тази медитация води до състояние на висше пробуждане. И именно това качество на Аушос  е отразено в образа на Остара в германо-скандинавската традиция.

Само удържайки съзнанието си в такова пробудено състояние, състояние на пролет, е възможно не само да се познае висшето съзнание, но и да се освободим от плена на невежеството, алчността, нетърпението и злото. Тази медитация създава младежко състояние и свежест, чрез които се сеят и жънат плодовете и на вътрешното, и на външното благополучие. За да се расте е необходимо събуждане. За събуждането е необходимо усилие, водещо към събуждане.

Медитация Аушос означава и контрол на трите нор-вълшебници, които плетат операционната система на мозъка:

  • Скулд — съвършеното настояще, което се формира след опознаване на бъдещето.
  • Урд — тази, която свързва сакралността на познанието и контролира низшите предели.
  • Верданди —контролира висшите предели.
ИНБИ

Други раздели

Shopping cart