Пета бхава

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Чола

Петата бхава се класифицира като Истинен дворец – тя определя формирането на човешката природа. С помощта на Двореца на петата бхава се създават както временните, така и извънвремевите връзки в тялото и съзнанието. Функционирането на този дворец в тялото определя функциите на всички Дворци. Петата бхава винаги преследва неизвестни високи цели. Тя реализира напрежението на съзвездието Дану (धनु, което отговаря на съзвездието Стрелец).

Този Дворец на тялото е свързан със сакралната анатомия на гръбначния стълб и гръдната кост. Той е опората на най-базовите телесни функции. Той задава и системата за работа на женската и мъжка енергия. Петата бхава определя биохимичния и енергиен потенциал на жената и мъжа, като обвързва човешката природа с външното и вътрешно дишане, което се определя още като сапфирено напрежение.

От гледна точка на сакралната анатомия, петата бхава е уникална с умението за разбиране на природата на Истинната кост, с което са свързани долните Дворци. Ако разглеждаме единствено сакралната анатомия на долните дялове, важни за възстановяването на тялото и неутрализирането на патогенните процеси, няма да вземем предвид напрежението на Дану, по-важно ще бъде напрежението на Вришчика (Скорпион), което се класифицира като четвърти Дворец.

Когато се разглеждат Дворците, свързани с Истинната кост (втори клас Дворци), те сякаш се променят, като определящо е състоянието на костния мозък, който е подчинен на напрежението на Дану или петия Дворец. С други думи, небесният план тук очертава контур.

Пятая бхава. Небесная петля

Това означава, че в законите на сакралната анатомия, четвъртата и петата бхава са взаимодопълващи и обратими. Това се дължи на предразположението на съзнанието на Дану към конкретна даденост, определяна според позицията на звездата Албалда, която светлинно оказва влияние върху всяка бхава.

Например, ако се разглежда съзнанието на всички бхави, всяка има свое устойчиво усилие, което често надделява над способността за развитие на съзнанието изобщо. Това се дължи на клетките на главния мозък, чиито строеж определя гръбначния и костния мозък. На петата бхава в тялото отговарят гръбначният стълб и гръдната кост, които са основен източник на костен мозък.

Тази бхава е осма в обратната последователност. Това е мястото и средството за трансформация – онова, което поддържа или променя нашето „аз“. Тя ни развива духовно и ни дава еволюционен опит.

Връзката с костния мозък води до знанията за вътрешното ни пространство или по-скоро за вътрешното влияние на светлината, която активира резонанса на костния мозък. Костният мозък е специален център в тялото със свои уникални висши вибрации. Негова мяра е напрежението („лъка“ на съзвездието Дану), свързано с влиянието на звездата Каус Аустралис – една от трите звезди на вътрешното напрежение.

Тя бележи южния връх на лъка, докато Каус Меридионалис е в средата, а Каус Бореалис – северния връх. Тези три звезди образуват и забележим астеризъм с няколко други ярки звезди в Дану. Те се асоциират с вибрациите на костния, гръбначния и главния мозък.

Всички те представляват и вътрешна ос, която може да отговаря на всяка бхава и да я заменя или подменя. Най-голямата трудност при тази бхава е прекомерното или, ако щете, пасионарно излъчване, което външно се опира на гръдната кост, а вътрешно – на стомаха.

Петата бхава е свързана с три части от тялото (гръбначния стълб, гръдната кост и стомаха). Тя е много важна, тъй като характеризира не само тялото, но и статуса, функцията (напрежението). Петата бхава предопределя живота на човека според законите на пространството на третото интегрално поле, като изпълнява всички организационни жизнени задачи. Тази система се оформя в кхмерската традиция и се превръща в основа за Съвършената жена, а по-късно и за Съвършения мъж.

Що се отнася до развиването на този Дворец, най-важният въпрос е дали може той да удържи свойствата и законите на четвъртото интегрално поле, т.е. човешката природа. Всичко това зависи от възможностите на костния мозък, който оказва влияние върху формирането на човешката природа и развитие.

 

Препоръчително четиво

Списание The Perfect One. Интегралното пространство на Ангкор-Ват.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart