Първа бхава

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Тук ще разгледаме първия Дворец на тялото (първата бахва), ако се гледа отдолу нагоре, или дванайсетия, ако се гледа отгоре надолу. Той е свързан с ред енергийни процеси от първо и второ интегрално поле или напрежението от първо и второ измерение.

Първата бхава се изразява в тялото по много специфичен начин и е свързана с разрушението му. Именно затова тя се разглежда като първа, а не дванайсета. Първата бхава засяга областта на стъпалото и подбедрицата. Важно е тук да отбележим, че стъпалата, които представят първото измерение, са свързани с всички Дворци.

Кхмерската система от познание е свързана със създаването на анатомията на съвършения човек или по-скоро със Съвършената, тъй като е настроена преди всичко към природата на женското тяло – то е по-цялостно от мъжкото и съдържа цикъла от напрежения, представен в макрокосмоса. Това означава, че всяка част от тялото трябва да се разглежда във връзка с умственото състояние и преживявания, които изразяват определено измерение.

Граха Ведха (природата на духа на първия Дворец) може да се разглежда цялостно или отделно. Това определя и влиянието на съзнанието ни изобщо и на съзнанието на този Дворец в частност. Простичко казано, тук става дума за определено качество на осветеност на възможното напрежение в първата бхава, свързана още с неподвижната звезда Алриша (в знак Мина във ведическата астрология).

Така първата бхава представя природата на първото небе. Тя е насочена или към вътрешно отделяне на тялото от заложената в нас природа, или към съединяването му. По тази причина силата на светлината в този Дворец не е голяма, но той предвещава нашия възход към съвършенство. Неговата сила (и слабост) идва от сливането на напрежението в стъпалата и подбедрицата.

Самият глезен свързва природата на генерирането (стъпалата) и природата на вътрешната потенция (подбедрицата), които са неизменни спътници в процеса на генериране. Важна роля тук играе и връзката между двата глезена.

Първият Дворец води до проникване във вътрешната природа на тялото ни или създава ограничения. Счита се, че този Дворец е покрит отвътре със сапфири, което означава, че процесът на създаване на костен мозък е възможен при осево състояние от трети порядък. Това е свързано, разбира се, с подбедрицата, тъй като стъпалата могат да представят всеки порядък, макар да зависят от ограниченията, свързани с подбедрицата.

Важно е тук да отбележим, че тези ограничения могат да бъдат предизвикани от персоналния ни код, но могат и да се появят през живота. Така или иначе пулсацията в първия Дворец трябва да се поддържа, тъй като тя е свързана с измерението на първото интегрално поле, което се наслагва върху линейното дуално измерение на подбедриците, тъй като задачата ни е да създадем вътрешно съединение, за да не отслабват подбедриците.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart