Ритуал Knight

Ритуал Knight Подписаться на канал Knight в Telegram

Ритуал Knight е мярата на взаимодействие с пространството, форматът, чрез който субектът на Ритуала се свързва с него. Именно връзката позволява впоследствие да се премине от безформеното към подреденото и разбираемото. Ритуал Knight е важен опит на познанието или приобщаването към метафизиката. Той създава особено информационно поле, което дава възможност да се съединим със задачите съобразно възможностите на нашето съзнание.

До известна степен Ритуал Knight е наука за това как безкрайното число съществуващи пространствени субстанции да се опаковат във форма, чийто метафизически изведен еквивалент е Граала. Най-важното е, че Ритуалът не приписва случайни множества, а следва пътя на проникването от названията, включващи законите на метафизиката, към доказателствата на чистото битие. С други думи, това е лабиринт с определен ред на преминаване.

Истината на Ритуала се състои не във външните атрибути и тайнства, а във формирането на дисциплина по отношение на себе си и в съзнателните връзки, които ни учат как да се ориентираме в действителността, а не просто да я следваме. Ритуалът не толкова обучава, колкото ни настройва към пространството, същевременно формирайки и ритуализирайки пространството на човека в определени норми на поведение, общуване, съответствие със себе си и развитие.

Ритуал Knight е път към съвършенството, а по-точно – познание за пътищата и последователността за достигане на съвършенство, за което се изисква личностно съдържание, а не просто приобщаване към някакво название. Смисълът е не в названията, а в познаването на пътищата или, с други думи – в натрупването на първичен опит. Ритуал Knight произтича от определен мироглед, въз основа на който изгражда един по-съвършен модел. На теория всички нива на Ритуала са автономни, но на практика са част от единен модел. И въпросът е точно в това, че теорията се отличава от практиката по различните сили на съпротивление и придвижването в Ритуала е не просто преминаване през различни форми на съпротивление (преди всичко ментални), но изработване и изграждане на съвършен храм вътре в себе си.

Първата трудност на Ритуала е свързана с това, че той се възприема или вижда частично, без необходимата настройка, която да е насочена към единството на съдържанието. В последователността на действията е важно строго да се извеждат правилата и схемите.

Ритуал Knight е един практически символизъм, който ни вписва в законите на взаимовръзките на различни пространства. Това е определена скала, изразена може би най-масово от „традицията на започването“. „Традицията на започването“ е формат на съществуване на западната цивилизация, при който човек постоянно зависи от това нещо да започне. Декларирайки различни ценности, западната цивилизация в същото време всеки път им привнася елемента на новото начало. По този начин тя се е разучила да се задълбочава и потапя даже в това, което сама създава, правейки съзнанието на човека все по- и по-повърхностно, а разумът му – реакционен.

И първата задача на Ритуала се състои в това зависимостта на човека от започването да бъде доведена до зависимост от следването. Идеята на „теорията на започването“ е заложена и в ограничаването на времето, нужно за да се достигне до статус на реално постигане. А докато се намираме в статуса на започването, ние няма как да постигнем вечното. Ритуал Knight е ритуал, който учи как да се постига вечното. Той се базира на келтската метафизика, изкуството на връзките и знанията за изграждането на първия храм. Ритуал Knight е и отношение към пространството и рафиниране на разбирането за него, и именно в това е същността на сакралността на Ритуала.

ИНБИ

Раздели по темата

Видео по темата

  • Ритуал. Северный угол

Други раздели

Shopping cart