Орфическа алхимия

Магазин Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Автор: Глеб Ду

Орфическата алхимия  е една от най-тайнствените форми на алхимията, изградена върху законите на звученето, които от своя страна се подчиняват на законите на пространството. Тези закони са регламентирани от одухотворените процеси или музите, които изразяват природата на орфичното тяло, природата на преживяването на напълване чрез напрежение.

Орфичното или Звучащото тяло е висш принцип на познание на тоналностите, в които живее нашето съзнание. Знанията за строежа на Орфичното тяло са описани алегорично в аргонавтиката.

Орфичното тяло е особена форма на знание, което се опиращь на небесните закони, които въздействат върху формирането на висшата природа на човека, природата на съзнанието му, природата на неговата светлина.

Орфизмът е тайнство. Той не може да бъде познат прибързано, той трябва да се усвоява и гради години наред. Той е това, което преобразува и формира вътрешната изключителност, той е музиката на живота. Но не музика в обикновения смисъл на тази дума, свързан с реакцията на звук или мелодия, а музика, която ни изпълва вътрешно и която ни преобразува.

Орфизъм е учение. При това, учение което е метафизично. И преди да се пристъпи към неговото познание е необходимо да се ориентираме в законите на метафизиката. Това е учение за висшите преживявания, които човек е способен да преживее. Това е особено звучене, което изисква владеене на орфичното мислене, мисленето на звука; учение със своя дисциплина, основана на ритъма. Формирано чрез ритуалното познание на пространството и преминаването през орфическите мистерии. През VI век пр. Хр. Орфизмът става култово учение, свързано със способността за постигане на безсмъртие.

Основател на учението е Орфей — тракийски бард, достигнал безсмъртие и с времето придобил чертите на гностичен образ, представляващ свойствата на макрокосмоса. Алхимията на Орфей е изкуството на преживяването, изкуството на това да си вътре в музиката. И самото понятие алхимия в орфизма произлиза  от мистерията— тайнството на възкръсване на живата енергия.

ИНБИ

Раздели по темата

Други раздели

Shopping cart