Африканската алхимия

Магазин Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Автор: Бен Челеро

Африканската алхимия е направление в алхимичното изкуство, което смело може да бъде наречено висше от гледна точка на възможностите за опериране с енергията, ума и тялото. То е представено от африканския континент и по-точно казано – от африканския тип менталност. Тук става дума за една изключително сложна наука за хора с друг тип светоусещане и мислене (да речем, за носителите на европейски манталитет).

Това алхимично направление се характеризира с изключително сложен процес на преобразуване на енергията, свързан със специфични отдели на мозъка. Последните не само трябва да бъдат активирани, но трябва да се намират в особено състояние: те трябва да могат да оперират с енергията на аше – действената сила, групирана в нашето пространство. Аше може да се опише като енергийна кръв на пространството, която свързва с различните сили (ориши) и дава възможност на човешкия дух да излезе от оковите на робското състояние.

Африканската алхимия надарява човека с особени способности, но преди всичко възстановява връзката на човека с неговия дух. Африканската алхимия е изкуство на присъствието, високо качество на жизненост, което подхранва връзката на временното с безвременното.

Африканската алхимия е проявление на скритата енергия на висшата степен на човешко битие и формира в него пространство, в което аше получава свой дом, като организира живота ни по духовен принцип. Висша възможност и предначертание на човека е да се намира във връзка с аше – само тогава той може да бъде свещен съд, свързан с божествената сила.

Африканската алхимия има два базови принципа: жертвеността и дара. Физическото начало се подчинява на духовното и това е жертвеността, която се достига чрез процес на преобразуване; последният пък се разглежда като дар. Ако искаме да достигнем до състояние на тайнствено съществуване, за нас е важно да можем да влияем върху нашата воля, трябва да се научим да развиваме тялото си и да сме въздържани.

Африканската алхимия е изкуство на живот в състояние на непрекъснато творчество, където всичко, което се оказва в ръцете ни, се превръща в свещен предмет.

В този случай нашето име ще се прояви, а следователно – ще има силата да общува с пространството и да ни изведе отвъд законите на временното. Само когато проявим своето име, можем да разберем сърцето си; само когато разберем сърцето си, можем да разберем съзнанието си. Съзнанието е нашето истинско тяло, което се изменя в зависимост от нашите вътрешни връзки и се напълва в зависимост от нашите способности.

Африканската алхимия има много имена, които произлизат от изкуството да се движим в ритъм на изграждане и укрепване, който дава сила за освобождаване от вътрешното робство. Казано по друг начин – африканската алхимия е път към вътрешна свобода. Ние живеем сред различни сили – както такива, които виждаме, така и такива, които не виждаме. За да можем да възприемем тези проявени и непроявени влияния, за да се освободим от външните зависимости, имаме нужда от сила. В противен случай ни чака робство и потискане. Човешката природа изисква преобразяване и тогава за развитието ѝ няма да има предел.

Африканската алхимия ни учи постоянно да слушаме духа си, да го уважаваме и почитаме. При раждането си ние попадаме в условия, които изглеждат тайнствени за нашия разум, но естествени за тялото. След това започва движението ни или към живота, или към смъртта. Африканската алхимия е важна, защото ни позволява да излезем от състоянието на неведение – непознаването на играта, наречена живот, да излезем от мрака на нашето съществуване и да изменим представата си за самото него. Без тази промяна ни очаква състезание между невежеството и ограничеността, злобата и завистта, лъжата и лицемерието, агресията и нетърпимостта.

Без да познаваме африканската алхимия, ние се заплитаме в движенията си, заблуждаваме се в мислите си, губим се в собствените си думи. Без да я познаваме, ние сме просто парче месо, което сами приготвяме, но не по един разумен начин, а водени от глада си. Ние пържим себе си с некачествени действия, емоции, проявления, напомнящи не толкова човешка природа, колкото животинска, която не си дава възможност да вярва в себе си и се подчинява на временни процеси. Ето защо за човек е важно не само да види негъра в себе си, но и да го съхрани. Само в този случай ние можем да бъдем творци на своите действия. За негъра всичко е действие, всичко е аше.

Защо африканската алхимия е важна за нас? Защото тя отразява висшата менталност, която задава ритъм на всичко. Тя е онова изначално, по принципа на което се развива животът – и земята, и човекът, и макрокосмосът. Африканският континент е породил не толкова човека, колкото движението на неговото развитие, бидейки мястото за преобразуване на самите африканци, но всъщност и на всички останали народности.

Божественото проявление на този континент е нещо много особено, тъй като висшият бог е ритъмът. Ритъмът, в действителност, е другото име на африканската алхимия или най-малко – той е нейният фактически език. Оттук произлизат и различните представи за боговете, маските, които не са образни понятия, а функции на представата за аше, жизнения пулс. Тези форми образуват всички изкуства, действия, насочени към изразяване на жизнеността и показващи безкрая на едното и ограничеността на другото.

ИНБИ

Раздели по темата

Видео по темата

  • Африканская алхимия

Други раздели

Shopping cart