Пътят на Истинната дева

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Пътят на Истинната дева е направление в даоистката алхимия, свързано с реализирането на цялостната схема на женското развитие. Пътят на Истинната дева е практическо направление, което решава задачите на настройката, възстановяването и разблокирането на тялото. Практиките в този път позволяват тялото да се подготви правилно за алхимична работа.

Тъй като даоистката традиция обръща специално внимание на тялото, неговата настройка се извършва на всички етапи от практиката за изработване и поддържане на естественост и хармония, а също така за формиране на цялостност на телесната структура.

Изкуството на Истинната дева позволява да се осъществи мек преход към алхимично преобразуване, защото не изисква от жената спиране на менструалния цикъл и подготвя тялото по естествен начин.

Практиките на Истинната дева се смятат за канонични в даоистката алхимия за жени. Може да се каже, че този път е една академична школа не само в женското направление, но и в даоистката алхимия като цяло. Школата на истинната дева разглежда практиките си като подготовка за алхимичен път и реализация на онова, което принципно може да се нарече даоистки път, а също и за преход в състоянието на Чистата дева. Практиката на Истинната дева следва пътя на деветте ци.

ИНБИ

Програма

Раздели по темата

Предложения

Видео по темата

  • Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

  • Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева

Други раздели

Shopping cart