Африкански оракул

Магазин Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Автор: Бен Челеро

Африканският оракул е понятие, което ни свързва с егрегора на африканското знание, представено от културата йоруба. Това понятие препраща към процеса, който в африканската традиция е свързан с висшата изначална енергия. Самата африканска реалност всъщност е отражение на процеса на сътворяване, следващ не принципа „оттук – там“, а „оттам – тук“, т.е. отразява процеса на материализиране на тяло от съзнанието, а не обратното. Най-трудно разбираем в системата на африканския оракул е принципът на съзнанието, за което ритъмът е мислопораждащ източник.

Всъщност понятието „оракул“ (пророк, гадател, прорицател) не е много подходящо за разбирането на африканската прорицателна система. В африканската култура това е процес на духовно откровение, свързано с определено състояние на съзнанието. Такова съзнание има бабалаво – шаманът-прорицател, който може да има връзка с ирационалното и да се докосне до висшите тайни.

Според знанието на йоруба, прорицателската система Ифа се счита за свръхестествено действие, израз на силата да плодородието Одудува (Одуа), представяна чрез ритъма (оду-да-ува, оду-да-я-ва), който създава физическата реалност. Самият процес на сътворение е свързан с висшата творяща сила Олодумаре (Olódùmarè) или по-скоро с ритъма (о-ни-оду-ма-ре), който е източник на висше сътворяване. С други думи, висшето съзнание създава друго съзнание.

Тъй като всички африкански култури са отражение на един или друг ритъм, културата, създала операционна система за взаимодействане с този ритъм, е най-подходяща за възприемане от рационалния ум. Именно затова културата йоруба е най-важният източник на познание за африканската оракулна традиция. Именно в нея откриваме постигането на висшето съзнание Олодумаре с помощта на съзнанието на оришите, които са негово творение.

Така африканският оракул е сила, която олицетворява процеса на свързване с различни съзнания, представени в оришите. Това са множество форми на съзнание (от висшия свят до света на духовете), сред които, разбира се, на първо място идват висшите форми. Тези форми са всъщност седем на брой. Съществуват и множество други, чиито представител е пространството на трансформация Ечу, което включва двадесет и една прояви на съзнателни форми (всеки план от пространството има седем съзнания).

За оракулната система особено важни са съзнанията на висшите ориши, които носят силата на сътворяването (егунгун). Противопоставят им се низшите съзнания (аджогун), които се считат за лоши, макар в действителност да са просто слаби съзнания, които зависят повече от съзнанието на човека и го виждат като източник на енергия, който участва в създаването на отрицателен дух, функциониращ на вегетативно ниво, което подчинява човека на Земята.

Най-трудното в системата на африканския оракул е да се идентифицират рационалните схеми за взаимодействане с висшите полета. По правило, за тази цел се използват инструменти като барабанът Ашико, оби-абата (ядки кола) и ериндинлогун (черупки от каури).

Чистото съзнание на Олодумаре е достъпно само за единици и се характеризира със силата Аше. Основният принцип и задача на тази система е всичко да може да общува със силата Аше. Всичко, свързано с Аше, се нарича Оду. Способността за взаимодействане с Аше зависи от силата на съзнанието (Ори), което е и най-важната задача в постигането на т. нар. африканска оракулна система.

ИНБИ
Shopping cart