Школата на Чистата дева

Школа "Чистой девы" Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Школата на Чистата дева, или Съкровената дева по своята същност е първичната материя на пътя, оформена във вид на знания или практически опит по времето на Жълтия Император, времената на формиране на цялата даоистка метафизична концепция за достигане на безсмъртие.

Даденото направления представя идеята  за първичността на това, което може да бъде подложено на изменение и търсене. Появата на школата е по време на периода на създаване на първите алхимични еликсири, свързани с дестилацията на енергията. Школата на Чистата дева  формира няколко основополагащи направления, свързани с получаването на цветен еликсир, прочистване на костния мозък и изкуството на обгрижване на сухожилията.

Формирането на школата на Чистата дева било предопределено изцяло от самата природа на жената. За разлика от мъжете, в тялото на жената природата е създала условие за съединение на Ин и Ян. И следователно, тя е в състояние да „сготви“ в тялото си всички ингредиенти, които са необходими за вътрешните преобразувания.

Най-древното наименование в алхимията — изкуството на жълтото и  бялото, всъщност произлиза от естествените възможности на жената (разбира се, ако тя има достатъчна пренатална обоснованост  за това). Най-важният еликсир в алхимичната работа — това е цветният еликсир, който формира условията за получаване на безсмъртния зародиш. И именно получаването на цветния еликсир е било задачата в обучението на Жълтия Император.  Жълтият еликсир е в състояние да усвоява семето дзин, и следователно, не само да храни, но и да отглежда духа шън, на чиято основа се формира безсмъртният зародиш.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart