Аксе медитация

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Аксе медитацията е особена дейност, целяща усъвършенстване на ирационалната човешка природа. Представлява кралско знание за спецификите в усъвършенстването на мозъка и е важна част от африканската алхимия.

Уникалното понятие аксе (axé) е част от цялата африканска култура. Наричат го с многобройни имена, но по удивителен начин най-голямо признание е получило в стила капоейра. Като ирационално понятие изисква да се премине един некратък път от приемането му до взаимодействието с него на практика.

Аксе медитацията е работа върху разбирането за ирационалното, специален вид практика за хармонизиране на съзнанието чрез работа с ритъма. Тази работа активира висшата форма на съзнание, надарява със специфично съзерцание на света и позволява придобиването на духовна сила.

Важен аспект в медитацията е използването на сакрален африкански атрибут –  короната на гадателите и кралете от народността йоруба в Нигерия. Този свещен предмет  подпомага фокусирането на съзнанието от висшия предел. За тази медитация може да се използват и африкански шапки със специално геометрично значение. Конусовидната форма на шапката оказва особен ефект и усилва медитативната работа.

За аксе медитацията ще Ви трябва един от следните ударни инструменти:

Бихте могли да използвате стол или дори да седнете на пода – зависи от отношението, което проявявате към конкретната дейност.

Специфичното при тази медитация е, че тя се отнася до поточната схема на работа със съзнанието, така че единството чрез онлайн работа, контролирано от ритъма, създава особен ефект на пречистване и хармонизиране не само на вътрешното, но и на външното пространство.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart