Подхранване с вкус

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Oleg Cherne

Една от реакциите на химическите, енергийни и ментални стимулации е вкусът. Тази реакция може да бъде както рационална, така и ирационална, или с други думи – съзнателна и несъзнателна. Това свойство е част от работата на множество рецептори и жлези, които по активен или пасивен начин активират човешкото съзнание.

Подхранването с вкус е специфично системно понятие и е свързано с умението за възприемане и, най-вече, с преработване на сигналите от дадени вкусови импулси. Тези сигнали невинаги зависят от храната въпреки че са част от възприемането ѝ.

Способността да възприемаме вкуса създава и развива сигнални вериги, секреторни реакции. Те, освен всичко останало, се превръщат в допълнителен вътрешен хранителен източник за тялото ни.

Реакцията спрямо вкуса е не просто биохимична, но и биоенергийна. В тази връзка разбирането за вкуса е важно условие за осмислянето на алхимията на храненето, на познанията за енергийните свойства на храненето и за развитието чрез вкуса. Освен това различните вкусове представляват различни резонатори и те или ни дават енергия, или ни я отнемат.

Всеки вкус е своеобразен модел, който изгражда взаимодействието между органите и системите ни съгласно конкретна формула. За всеки вкус отговаря генериращ „орган“, който възприема вкуса вътрешно и външно. Той включва функциите на съзнанието, на мозъка и формира шестия вкус (ще го назовем условно резонансен). Следователно може да се говори не просто за шест вкуса, а за вкусовете като за източници на допълнително въздействие върху организма.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart