Интегрално виждане

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Интегралното виждане е матрична форма на виждането.Чрез нея може да се обясни природата на виждането, а самата тя е изкуство на проникване в собственото ни съзнание. Интегралното виждане се основава на изкуството на съсредоточаването и на възможността на мозъка в него да функционират няколко процеса едновременно.

Това е особено състояние на мозъка, при което основната мисъл-форма в него  е напрежение в резонанс със събитията, а не тяхното дефиниране. То е формат, при който се удържат едновременно усилия, свързани с физическото тяло, с геометрията и циркулацията на енергията, като те протичат в един и същи момент.

По такъв начин интегралното виждане (което е и перпендикулярно-успоредно виждане) представлява особен поглед върху пространството, чрез което не само се преживява нещо особено, но и се научава каква е природата на съзнанието.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart