Нефритен цигун

Нефритовый цигун Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Автор: Дзие Кун

Нефритът е минерал – небесен дар. Благодарение на уникалните си свойства и пропорционалност, той бива обожествен и намира своето практично или дори магическо приложение в даоистката традиция, като става част от практическото изкуство цигун, което, казват, практикувал още легендарният император Хуан ди.

Нефритеният цигун представлява уникална практика, насочена към подхранването на тялото с нефритена енергия. Тази практика е абсорбираща и създава възможност да се усети как минералът резонира с човешката природа. Нефритът е уникален кристал! Той събира в себе си всички практически алхимични принципи за взаимодействане с енергията. Специалните си качества кристалът дължи на спирало-влакнестата си структура, благодарение на която той може едновременно да отделя и поглъща енергия. Това създава в минерала напрежение, резонанс, който по време на практика влиза във взаимодействие с енергията на човека.

Нефритената терапия е една от най-старите практики в света, използващи кристали. Това е може би най-безопасният минерал, използван за лекуване. Дори и да събере негативна информация и енергия, благодарение на структурата си, той не я предава, а я поглъща. Това прави минералът изключително ценен. Същевременно вибрацията му, разбира се, зависи от качеството на нефрита, но като цяло резонира много добре с енергията на човека. Докато преработва енергията, получена отвън, минералът в най-лошия случай временно избледнява и или разрушава, или активира тази енергия.

Нефритът има способността да установява силни връзки между различните слоеве на енергията на нашето тяло. Нефритената йога или нефритеният цигун е едно от най-древните изкуства за взаимодействие с минерали. Благодарение на него дори простото носене на нефрита като украшение се превръща в своеобразна практика (при условие че човекът е настроен към минерала).

Нефритът е прекрасен хармонизиращ минерал. Още в дълбока древност взаимодействието с него се считало за полезно за здравето, тъй като той носи емоционална хармония и дори богатство. Нефритът е одухотворен камък, който усъвършенства не само човека, но и пространството, в което се намира. Той представлява и природата на трите енергии: ци, дзин и шън, или природата на трите бога, определящи човешката съдба.

ИНБИ
Shopping cart