Запис на лекцията на Дзие Кун (Олег Черне). «Архитектура на мозъка. Мозък и карма»

Запис на лекцията на Дзие Кун (Олег Черне). «Архитектура на мозъка. Мозък и карма»

Цена: 3 € (255 )

Канал INBI Даоистка алхимия

В редица духовни традиции се счита, че е невъзможно да се възприема реалност, в която мозъкът и кармата са различни условия на реалността. Къде е трудността тук?

Мозъкът е онази част от тялото, която регулира практическия процес, свързан с кармата, и само той може да въздейства върху този процес. От гледна точка на работата на главния мозък, кармата влияе върху съдбата, като оказва директно въздействие върху свързването или създаването на връзки в мозъка.

Най-голямата трудност е в умението да възприемем ясно преднебесното, причината за раждането ни. За да видим кармата с ясен поглед, трябва да приемем природата на раждането и живота си. След това трябва да разберем накъде да поемем. По правило животът ни преминава в мъгла, а преминаването през смъртта зависи от това накъде сме поели.

Функционирането на кармата е свързано с принципите на работа на мозъка и, в крайна сметка, със способността за осъзнаване на преднебесното. За мозъка кармата всъщност не е предопределеност, тя може да бъде предопределеност за духа. Въпросът е ще успее ли мозъкът да реализирах схемите, заложени в нас, чрез които бихме могли да избегнем тази предопределеност.

 

Продължителност на филма: 1 час
Аспект на екрана: 16:9

Видео

  • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция «Мозък и карма». Купи

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

ИНБИ

Други видеа

Shopping cart