Даоистки практики

Даосские практики Запиши се в канала INBI България в Telegram
 • Програма „Дизайн на тялото“
 • Онлайн-занятия по тайдзи-цюан
 • Програма „Школа на Истинната дева. Алхимични наставления“
 • Програма „Школа на Истинната дева. Танцуващият дракон“
 • Програма „Изкуство на брачните покои“
 • Онлайн-занятия по тайдзи-цюан
 • Програма „Учение за хармонията. Багуа-джан“ [онлайн]
 • Програма „Пътят на Истинната дева. Хранилище на духовното“
 • Изкуство на дишането на костенурката
 • Тайдзи-цюан. Великото знание се стрива в хавана
 • Анатомия на алхимичното тяло
 • Програма „Даоистка алхимия. Пътят на златото и цинобъра“ [онлайн]
 • Изкуство на усъвършенстването. Метод
 • Изкуство за укрепване на сухожилията
 • Цигун на Бялото цвете байхуа
 • Онлайн-излъчване на семинара „Алхимия на движението“
 • Онлайн-излъчване на семинара „Анатомия на красотата“
 • Онлайн-излъчване на семинара „Анатомия на тайцзи-цюан“
 • Онлайн-излъчване на семинара „Построяване на Геометричното тяло“
 • Онлайн-излъчване на семинара „Изкуство за развитие на Кадифеното тяло“
 • Маошански цигун
 • Онлайн-излъчване
 • Онлайн-излъчване
 • Бяла Пагода
Shopping cart