Видеозапис на програмата на Дзие Кун: “Дзен. Изкуство на не-ума”

Видеозапис на програмата на Дзие Кун: “Дзен. Изкуство на не-ума”

Цена: 6 211 

Канал «Алхимия» Группа «Даосская алхимия»

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Клуб ИНБИ

Другие видеозаписи

Обратите внимание на онлайны

  • Программа «Дзен»
ЛК Ваша корзина