Олег Черне. Лекция „Пътят на жената“

Лекция „Пътят на жената“ Нельзя приобрести. Канал «Алхимия» Группа «Даосская алхимия»

Пътят на жената не представлява някаква частност, а има общо пространствено значение. В законите на нашето пространство жената представя онази възможна и дадена й по природа цялост, която може да се носи и реализира в живота. Така, на практика, вътрешният свят на жената е в конфликт с външния и обратното.

И ако в детството (да кажем до 12-годишна възраст) цялата й природа е насочена към защитата на вътрешния й свят, то когато е вече на 14 години, вътрешното се разопакова и водеща роля започват да играят ориентирите, създадени чрез възпитанието и мисленето. Ако развитието на момичето, девойката или жената не се изгражда въз основа на вътрешна хармония, се стига до нарушение не само на вътрешния свят, но и на външната среда, с която тя взаимодейства.

Затова правилното или по-скоро вярното развитие на жената е най-важното условие за всяко общество, което трябва да бъде насочено преди всичко към женското развитие, а не към експлоатирането на жената и нейната хармоничност във всички сфери на потребителския живот. И така, няма как да говорим за развитие, без да придадем особен статус на развитието на женската природа.

Разбира се, когато става дума за пътя на жената, би било опасно всичко да се свежда до определения и въпросът да се обсъжда от позиции, обезсмислящи самото обсъждане. Важно е да се постигне ясно разбиране на този процес като цикъл, който разкрива статуса – както физическия, така и енергийния и умствения.

Всеки път е опит, но той може да има или реакционна основа или ментална, и тогава сме в състояние не само да разбираме и правим изводи, но и основавайки се на тях, да преустройваме и да усъвършенстваме себе си. Разбира се, за всеки път е необходима достатъчно сила и умение да я акумулираме, а това е и основната задача за жената на пътя.

Продължителност на филма: 1 час 11 мин.
Аспект на екрана: 16:9

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Клуб ИНБИ

Обратите внимание на онлайны