Ирационално мислене и рационална недостъпност

Магазин Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Автор: Gleb Du

Вергилиевият оракул е символ на недостъпността до рационално осмисляне на ирационалната част на човешката природа. Чрез него в оракулното изкуство се вкарва принцип на гадаене, чиито механизъм не е съвсем разбираем. Особеността и важността да се познава оракулното изкуство на Вергилий е в осъзнаването на дуалната природа на човешката психика, която използва различни уловки. Този формат ориентира съзнанието към състояние на очакване поради ирационалния гадателски принцип, който заменя работния процес, използван  при пророкуването.

Това е принципът, който започва да се развива в оракулната система, вкарвайки в нея елемент на гадаене обратно на пророкуването.  Когато възниква необходимостта с тази система да се работи реално, тогава се тръгва към нейното рационализиране.

И въпросът е: защо нашият мозък се обръща за съвет към знаците, какво го ръководи? И отговорът няма много варианти, защото в този формат ние търсим бързо решение, без да разбираме защо и как. Защо реакцията на ставащото определя неговата сакрална значимост? С какво цитатите на Вергилий са заслужили именно към тях да се обръщат за отговор? В същност тук става въпрос за схема на съществуване на оракула, при която той действа наслука и фактически е зависим от този процес, тъй като мозъкът му иска да се намира в този процес.

И става така, че от едната страна са думите на Вергилий, а от другата — нашето желание да пророкуваме. А за да се пророкува е необходима настройка на съзнанието, за каквато то може да няма предпоставки. По такъв начин работата на съзнанието се свежда до някаква схема на материализация, при която оракулът изпълнява ролята на проводник. Именно желанието за напътствие и довеждането на това желание до съзнанието получава отклик у хората, като така се формира понятието Вергилиев оракул (Sortes Vergilianae).

ИНБИ

Видео по темата

  • Мастерская оракула. Иррациональное мышление и рациональная недоступность

Други раздели

Shopping cart