Вътрешна реализация

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

В различните периоди на живота си жената зависи от различни аспекти на вътрешната реализация. Във всяка възраст и състояние на жената матката ѝ е свързана с циркулацията на енергията в тялото, като движението на тази енергия  винаги е от и към матката. Затова  разбирането за матката  за практикуващата жена е от голямо значение.

Матката не само, че винаги има нуждата да получава енергия, но тя активно участва в процесите на запазване, изменение и напълване на  тялото с енергия. В резултат жената получава удовлетворение от съществуването си, а възможно и неудовлетворение, което рефлектира върху готовността/неготовността на тялото за вътрешна реализация.

Понятието вътрешна реализация е тясно свързано с понятието вътрешна зависимост, което се базира на зависимостта от матката, при която целият организъм е подчинен не просто на постъпваща в матката енергията, но и на нейното центростремително движение.

За практикуващата жена е важно да постигне хармонично вътрешно състояние, да подчини енергията. В противен случай тя може да развие следващия тип зависимост – емоционалната, при която започва развитие на видове емоции, непосредствено свързани с напълването с енергия. Даденият процес може да доведе до подмяна на адекватното възприемането на практиката. В такова състояние на съществуване енергията не постъпва в мозъка по пътя на естественото ѝ създаване, а чрез периодични „впръсквания, инжекции“, което прави действията на жената непредсказуеми. Като при това отклоненията могат да бъдат и следствие на естествени нарушения от съвременния начин на живот.

Т.е. независимо от това какви задачи си поставя жената, тя трябва да има преди всичко силна матка. И ако няма такава, тя трябва да разбира възможностите за нейното укрепване.

Совершенная

 

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart