Тантра на подхранването

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Човек, който върви по пътя на култивиране на щастието не само в този свят, но и в отвъдните, трябва да обръща щателно внимание на подхранването на своя мозък.
Дзие Кун

Тантра на храненето е учение, свързано с разбирането за храната, съгласно което като качествен хранителен продукт може да се определи само този, който способства за преобразуването, развитието и усъвършенстването на човека. Съгласно изкуството на тантра, храненето трябва да се разглежда като приношение на съзнанието и това не е свързано само с храната, а с всичко, което има енергийна значимост. При това адресатът на приношението е нашето собствено тяло, съзнание и дори нашият дух.

Тантра на храненето е, на първо място, ментален ритуал, който формира отношение към всичко, което ни напълва. То също така е особен акт на преживяване, което ни надарява с ключово вътрешно усилие.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart