Перла на практиката

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Всяка практика е реална скъпоценност или поне би трябвало да бъде така. Всяка практика има собствена схема на задълбочаване. При практиките от проекта The Perfect One има седем граници на пътя или седем дълбочини, всяка от които е перла и всяка от които може да се разглежда последователно или успоредно. Това е скъпоценното ковчеже на пътя, към което е важно още в началото на практиката да формирано уважение.

Измежду всички перли има една, която е най-главна или най-важна. Това е Диамантната перла, скъпоценност, която служи за кристализиране на духа. Това е тази концептуална форма на познание и необратимост, която характеризира самата природа на Съвършената.

При достигане състояние на необратимост, самата практика става съвършена, съзерцателна, отваряща пътя на проницателността и откровението.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart