Муза на съвършенството

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Музата на съвършенството e силата да извличаш знания. Тя е проникновения език на практиката, тайната на преживяване на практиката. Тя е това, което може да бъде наречено хапчето на всяка практикуваща жена.

Музата в Perfect one има космогенична анатомия. Звук, ритъм, танц или исторически сюжет, т.е. всичко, чийто език е обработеното до съвършенство, притежаващо срединност и което няма отклонения.

Музата на съвършенството създава основата, тя е източник на преживяванията по пътя на развитието. Преживяването като основа на пътя притежава особена поетична форма и се възприема по особен начин. Характерът на изложението на тази форма е по-скоро анатомичен отколкото образен:

Съществуват три форми на изложение:

  • Падя (Padya) — метрична форма.
  • Гадя (Gadya) — прозаична форма.
  • Мишра (Мiçra) — съединена форма.

При тези форми историята, трагедията, комедията, почитането, танца, поезията и даже знанията се разглеждат под определен познавателен ъгъл. По този начин процесът на творене се разбира като особено усилие и като процес, който ние управляваме, но и който ни управлява.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart