Егрегор на съвършенството

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Да познаеш егрегора на съвършенството означава да се намираш във вълна от светлина. Егрегорът на съвършенството е приемане, познание, а след това и излъчване на светлина. Егрегорът на съвършенството е висшата разумна природа, която излъчва светлина и представлява макрокосмоса. Именно егрегорният характер позволява на светлината да стигне до полетата на земното съществуване. Приемането и разбирането на егрегорния характер на пространството е важна част от пътя на самоусъвършенстването.

Макрокосмосът представлява дванадесет типа егрегори, ако разглеждаме типовете от гледна точка на вълните или ъгъла на завъртане на енергията. Съществуват низши егрегори (представени от тотемите) и висши (които представляват отделни небесни номи). Всеки вид ном е вълна, която формира съответното напрежение и следователно вълната се характеризира с определена степен на светимост. И ако тотемните егрегори разпространяват вълните си в твърди, течни и газообразни полета, които се разсейват, то най-малкото, което правят вълните, идващи от номовете, е да преобразуват вълната. Казано по друг начин: вътре във вълната се формира персонална сила. Там, където тотемните вълни се сблъскват с тези от номовете, се формират преходни егрегори, образува се взаимодействие на небесни и земни сили, което допълва низшето и висшето (например гравитационната вълна).

Разбирането на егрегорността от гледна точка на светлината само по себе си е начин за пренос на енергия чрез вълната, което ни води към понятието съзнание на светлината. Реалната практика трябва да доведе до моделиране на потока от частици. Това е във възможностите на съзнанието, което ние сме свикнали да определяме като ирационално. Но тъкмо в това е особеността на развитието, че ние притежаваме такъв тип съзнание, което е способно да излъчи светлина, която надминава границите на геометричното съзнание и временната физика.

Тъкмо ориентацията спрямо този поток от частици формира най-висшите нива на човешко съвършенство, като ни помага да се отразяваме във висшето пространство и на висшето пространство да се отразява в нас. По този начин егрегорът на съвършенството е определен обем, който е важно да приемаме от гледна точка на развитието и усъвършенстването.

Светлинните параметри на егрегора са висшата форма на молекулярно взаимодействие, която ние можем да изпитаме на Земята. И тъй като тук ние не можем да достигнем абсолютно съвършенство, можем да се ориентираме към абсолютно усъвършенстване. Като несъвършени създания е важно да се научим да взаимодействаме или поне да приемаме онова, което е съвършено. Защото ако висшите пространства искат нещо от нас, това е именно светлина.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart