Анатомия на практиката

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Анатомията на практиката е най-интригуващата част от проекта „Съвършена“. Всеки етап от практиката се разглежда по сходен на тялото начин. Това знание позволява да се реализират основните закони по пътя, свързани с усъвършенстването на ума, енергийната интензивност, преживяването и усвояването, в съответствие със законите за тяхното увеличаване.

Анатомията на практиката представлява дванадесет практически пътища в тяхното геометрично, херметично и алхимично представяне, подобно на дванадесетте съвършени фигури. С други думи: тя е конструкторът, скелетът на практическия път.

Оттук започва реалното опознаване на пътя на „Съвършената“. Това знание формира дванадесет нива на разбиране за пътя, погледнати през призмата на макрокосмическото делене. Чрез това делене се възприема веднага обемът на практиката, а не нейната линейност.

Анатомията на практиката е основополагаща за интегралното развитие на жената. Тя е част от системата „Съвършена“, представена от дванадесет условия за усъвършенстване. Чрез нея се овладява изкуството на развитието, разкрива се възможността мозъкът да се усъвършенства системно и осъзнато.

Изключителността на знанията в „Съвършена“ се крие в способността да се опознаят и преодолеят както рационалните, така и ирационалните ограничения на мозък ни. Тези знания ни предоставят възможността да боравим с мозъка и да преобразуваме всички видове енергия.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart