Алхимия на тялото

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Тантра на тялото или алхимията на тялото е онази дълбока и специфична вътрешна сфера, което формира програмата на проекта „Съвършена“. Това е нещото, което преобразува и усъвършенства – два процеса, които характеризират алхимията като система от знания.

Въпреки своята самодостатъчност, алхимията е свързана и с понятието тантра, тъй като се разглежда през призмата на всички интегрални полета на макрокосмоса, неговите тоналности и звучене. В програмата „Открий вътрешната си светлина“ тази тема се разглежда, но не се изследва задълбочено. Тя е важна, за да може практикуващият да види перспективата на своето развитие. Също така тя е важна за познанието на тантричния път, тъй като е необходимо да се опрем на правилен алгоритъм на взаимодействие с една толкова комплексна тема. Трябва да се има предвид също, че докато съзнанието не може да се съедини с природата на шестте първи тантри, движението напред (а по-точно – навътре) ще бъде силно затруднено. Съединяването вътре в себе си с шестте полета е в действителност достигане на нивото „Бяла роза“. Това е важен етап на настройката дори за онези, които са в началото на пътя – един етап, в който както бързането, така и чакането, ни пречат да се развиваме.

Тантра на тялото предопределя характеристиките на дишането, които са в основата на енергийното дишане и които формират архитектурата на тялото на Съвършената в нейната алхимична природа или с други думи – природата на Бялата роза. По същество става дума за работа върху дизайна и архитектурата на тялото, за да можем да го контролираме по-добре. Тантричното тяло е разбирането на шестата тантра или тантрата на шестия предел, която ни готви за практическа работа с нашия дух. Тантрата на тялото в проекта „Съвършена“ е процес на тонално или ако искате, екстатично преживяване, за което работят много от практическите инструменти на проекта: от анатомията до танца.

Умението не просто да се намираме във вътрешен ред, но и да се усъвършенстваме в това състояние, ни дава възможност за задълбочено усъвършенстване и познание на алхимичното изкуство. Това позволява да се подобрява дори пренаталното, което безспорно подобрява нашата физическа архитектура.

Спецификата и важността на знанието се състои в това, че то дава възможност да се достигне ниво, на което оперираме с трифункционални процеси и позволява да контролираме рационалната и ирационалната природа на нашия мозък. Преобразуването на сакралната геометрия на тялото започва именно от тантра на тялото. Това е свързано на първо място с изграждане на архитектура на дишането (енергодишане), което реализира принципа на единството.

На този етап от развитието преобразуването замества разделението и дуалността и става поле, лотос за цинобърното алхимично преобразуване. Мозъкът започва да се възприема като дворец, формират се условия за по-задълбочена работа с архитектурата на самия мозък. По законите на тантра на Съвършената това се свежда до познание на лотосовия мозък и цинобърния мозък. Покоят и движението стават едновременни, получава се свързване, а след това и опора върху по-висока тоналност, която представлява една съвършена природа. Тантрата на тялото е специфична анатомия, в която не се разглеждат органи и системи на тялото, а тяхната геометрия и кристална структура. По този начин от физика и геометрия преминаваме към алхимията или ако искате – към изграждане на едно ново тяло.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart