Алхимия на мозъка

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Тантра на мозъка или алхимията на мозъка изразява процеса на реалното съществуване. Това е познание и най-важното – начин за преминаване през портите на Пътя. Движението по пътя на Съвършената отразява трите типа единение:

  • единение със собственото съзнание;
  • единение с рационалното;
  • единение с ирационалното.

Тантра на мозъка е работа върху нашето съзнание, която извършваме самите ние и работа на нашето съзнание, която то извършва върху нас. Това е реална способност да интегрираме процесите на развитие в нашето съзнание, което предопределя природата на нашия дух.

Тантра на мозъка е висша интегрална реалност, спрямо която трябва да се съизмерваме във всички етапи на самоусъвършенстването ни. Това е и висша функция на познанието, на която е способен човешкият мозък. Това е познание на десетото интегрално поле, което формира най-висшите вибрации, които е възможно да се материализират в нашето тяло, в тялото на нашия мозък.

Мозъкът е особено образувание, което живее в човешката природа и има свое тяло, което можем да определим като тяло на мозъка. Именно човекът е същността, която представлява това тяло на Земята и това ни прави особена категория създания. Само човешкият мозък е надарен със способността да оперира с максимален брой енергийни полета, което ни позволява да го разглеждаме като част от физическото тяло, като част от планетарното тяло и като част на алхимичното тяло, т.е. онова тяло, което е способно не само да изпълнява вегетативни биохимични функции, но и да генерира, усвоява и трансформира енергия. Това е същността на тантра на мозъка. Имайки предвид изложеното, няма да е преувеличение да кажем, че практическото знание за мозъка (или за тялото на мозъка) е може би най-важното знание за развитието на човешката природа.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart