Талам

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Талам е наука за ритъма в музиката;  това е особено понятие за тези, които са  тръгнали по пътя на «Съвершената»; то има  пряка връзка със сакралната анатомия на тялото, тъй като под „свирене на музикални инструменти“  се разбира свирене с различните части на тялото или свирене върху тях.

Талам показва важността на възприемането на музикалната метрика, която се състои от цикъл от четири такта. Това е метриката на раждането (джати). Според преданието Лакшми е обучавала апсарите  именно на тази наука. Талам е свързан със значението на ритъм в ритуалния танц чрез използване на ангама (удар).

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart