Изкуство за построяване на Истинното тяло

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Истинното тяло отразява природата на женското тяло, което съответства на макрокосмическите закони и което в даоистката традиция се разбира като изначално правилно. Това разбиране се опира на възможностите за акумулиране и преобразуване на енергия от жената. Познанието и построяването на Истинно тяло е фундаментално понятие в даоистката традиция.

Независимо от това, че жената притежава Истинно тяло от момента на раждането си, то трябва да бъде осъзнато от нея. Най-трудното тук е настройването на тялото, тъй като то, като правило, има своите пренатални отклонения (заложени при раждането) и постнатални (придобити в процеса на живот).

Неумението да построяваме правилно тялото си може да доведе до формиране на блокажи и проблеми, които могат да обезсмислят всичките ни усилия по пътя на развитието и да създадат неблагоприятни условия за израстване.

Изкуството за построяване на Истинното тяло се опира не само върху наличните, но и върху придобитите възможности, които а нужни за практическата работа. Практическото изграждане изисква, също така, ясно разбиране на схемата за развитие.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart