Укрепване на Ин

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Изкуството на подготовка на Единната сфера Ин или изкуството за укрепване на Ин е една от най-важните, но малко разпространени даоистки практики, чиято цел е да събере и укрепи енергията, която впоследствие да се използва за подсилване на процеса на вътрешни преобразувания.

В съответствие с даоисткото учение, човешко тяло, в което е създадена Единна сфера Ин може да изработва девет вида еликсира. Тяхното удържане е равносилно на понятието Единна сфера Ин или на способността за запазване на енергията вътре в тялото. Когато се говори за природата Ин се има предвид определено усилие на енергия Ин, която има три природи или свойства на усилието: природа Ин-ци, природата Ин-дзин и  Ин-шън. Задачата на дадената практика е да премине през тези три усилия, които се състоят не само от енергиите Ин и Ян, а и от тяхното смесване, което има природа Дзин, тоест природа, която не е разтворена с Ин-ци и Ян-ци.

И тъй като за жената е характерна енергията Ин, то дадената практика е нейния начин да възстанови естествената циркулация на енергията и да я усвои. Този процес принципно се различава при мъжете.

Освен това, изкуството за укрепване на Ин е основна даоистка практика и е вид алхимична работа, която дава  възможност на матката да взаимодейства с тялото. А за мъжете тя е допълнителна възможност за напълване на съдовете на вътрешните органи.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart