Алхимично тяло

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Алхимичното тяло се характеризира с вътрешни и външни пропорции, благодарение на които могат да се активират процесите на трансформиране и да се осъществява контрол чрез съзнанието. Алхимичното тяло е всъщност Истинно тяло, способно да натрупва, съхранява и генерира енергия, само че това се случва в резултат не на естествен, а на управляван процес.

Разбирането на женското тяло като Алхимично е свързано с няколко фактора, като тук е важно да се направи разлика между Алхимичното и Истинно тяло, при което се изгубва дуалността в схемата Ян-ци и Ин-ци във връзка с алхимичната работа.

Така, за жените Алхимичното тяло е всъщност формула, съставена от вродената природа (бинсин, Bing Xing), телесната форма (синти, Xing Ti) и преобразуваната форма. Тази формула води до следните типове жени:

  • Млади момичета, притежаващи Истинно тяло;
  • Млади момичета с нарушена природа на Истинното тяло;
  • Жени на средна възраст, запазили природата на Истинното тяло;
  • Жени, изгубили природата на Истинното тяло;
  • Възрастни жени, запазили природата на Истинното тяло;
  • Възрастни жени, не запазили природата на Истинното тяло;
  • Жени, постигнали природата на Алхимичното тяло.

Жените, които по природа нямат или са изгубили състоянието на Истинното тяло, не го разбират. За онези, които са запазили или са развили природата на Алхимичното тяло, е необходим ритъм на поддържане, което означава, че те са опознали в дълбочина този ритъм.

Практическият статус на жената е важен, тъй като той определя дали жената може да постигне знанията за природата на Алхимичното тяло. Често проблемът в разбирането на този въпрос е замърсяването на тялото, което практикуващите не осъзнават.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart