Дизайн на тялото

Магазин

Дизайнът на тялото е стадий от човешкото развитие, който се основава на знанията за сакралната анатомия на човека в покой и движение, на разбирането за енергийните потоци, на универсални схеми за построяването на тялото и на мисловното отношение и себесъзерцанието в развитието. Този подход дава възможност за комплексно усъвършенстване на човешката природа във всичките й аспекти – физически, енергиен и ментален.

Дизайнът на тялото постига човешките възможности за възстановяване, настройване, хармонизиране, пропорции и ритъм. Благодарение на това практикуващият изработва възприятие за своя вътрешен ред и строителство, което му дава възможност да премине към етапа на построяване на архитектурата на тялото, т.е. възможност да се впише в пространствената структура на макрокосмоса и да опознае възможностите на геометрията на тялото.

Заложената форма в природата на човешкото развитие определя възможността или невъзможността за усъвършенстване, което или води до възможност за изработване на опора в развитието, или до отклонения и нарушения. Този процес трябва да вземе предвид не само общата технологична верига на развитие, но и особеностите на индивидуалната (включително пренаталната) природа на човека.

Това ще ни даде възможност да прилагаме ефективно метода на развитие от гледна точка на индивидуално необходимата мяра на усилие. Преди всичко обаче знанието за дизайна на тялото води до развитие от гледна точка на интегралната мяра, т.е. универсалната схема на съществуване на нашата природа.

 

Насоки за изграждане на дизайна на тялото

 • Настройка. Практическа терапия.
 • Йога на тялото. Изработване на необходимите ресурси от гледна точка на индивидуалността на човека и общата схема за интегриране в развитието.
 • Регулиране на енергийните принципи съгласно законите за циркулиране на енергията (цигун)

 

План за практическо реализиране на дизайна на тялото

 • Интегрално вграждане
 • Вегетативно построяване
 • Херметично пакетиране
 • Създаване на вътрешна сила
 • Стягане на тялото
 • Хармонично регулиране
 • Ментално регулиране

 

Тази методологически проверена работа ни позволява да достигнем особена сила във функционирането на тялото и мозъка. Уникалните знания за дизайна на тялото ни дават възможността да вземем под контрол и да развиваме както рационалната, така и ирационалната природа на човека.

Дизайнът на тялото е авторска концепция на Олег Черне, създадена въз основа на многогодишния му опит в развитието и преподаването по цял свят.

ИНБИ

Раздели по темата

Видео по темата

 • Лекция «Дизайн на тялото» Дзие Кун (Олег Черне)

Други раздели

Shopping cart