Втора бхава

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Вторият Дворец на тялото (втора бхава) представлява ред енергийни процеси, свързани с третото интегрално поле. Втората бхава (или единайсета, ако се брои от горе надолу) олицетворява изразяване на тялото в законите на третото измерение. Този Дворец обхваща областта на коленете, където се създава структура от връзки, която определя външния ни ритъм и движението.

Това е Дворец на възможностите, свързан с множество тайни. Въпреки действителната връзка с пространството обаче тази бхава невинаги е активна. Активността на втория Дворец зависи от възможността за изработване на еликсир (костен мозък).

Кхмерската система от знание е свързана със създаването на анатомията на съвършения човек или по-скоро на Съвършената, тъй като тя е настроена преди всичко към природата на женското тяло. То е по-цялостно и съдържа в себе си вида напрежение, представен в макрокосмоса (условно отговаря на съзвездието Кумба или съзвездието Водолей).

В макрокосмичното пространство Дворецът резонира със звездата Алтаир, чието поведение, особено по отношение на гравитационното потъмняване, отразява отлично пълния потенциал на втория Дворец, както и цялото трето измерение. Затова именно вторият Дворец представя природата както на третото, така и на второто небе в законите на интегралните полета.

Вторият Дворец има пълния светлинен спектър и независимо от връзката със звездата Алтаир, която има доста висока светимост за трето измерение, именно спектралността и отдалечеността определят задачите на Двореца, обвързани с това, че тази светимост трябва да бъде свързана и подредена. Така получаваме не просто светимостта на трето интегрално поле, но и цялата технология за постигането й, нещо като „светлина в края на тунела“.

Този процес е свързан с идеята за ъглова скорост, с която се създава бързо въртене в тялото (подобно на звездата Алтаир). Така втората бхава се явява нещо като генератор, способен да разпръсква светлина, което се превръща в акумулираща сила. Впрочем, счита се, че във втория Дворец се намират и две сили на енергийна регенерация, свързани с йони и лингам.

Втората бхава ни дава възможност да постигнем, да реализираме граха (сила на живота) Стри-Дирха, която създава дълбочина на вътрешните процеси в Двореца. В същото време втората бхава зависи от „струпванията“ в първия Дворец, както и от мъглявостта на връзките между подбедрицата, стъпалото и коляното, което оказва влияние преди всичко върху движенията ни. Чрез поддържането на този Дворец се създава съд с нектар, който пълни не само коленете, но и подбедрицата и стъпалата.

Така, макара силата на светлината във втория Дворец да е на теория голяма, тя неизменно бледнее под натиска на първия Дворец. Ако този натиск стане постоянен, ще се получи разделяне на три Двореца и подбедрицата условно ще започне да представя втората бхава, а коленете – третата.

Затова е важно първоначално да се създаде сила във втория Дворец. Тази сила не е статична, а динамична, тъй като зависи от движението. Това означава, че не е достатъчно просто да има вода (енергия) във втория Дворец, а трябва да можем и да я пренасяме. Ако този Дворец започне да осъществява възможностите си, втората бхава ще има своя „вътрешна звезда“, която вече ще отговаря на звездата Скат в съзвездието Кумба.

В зависимост от изграждането на архитектурата на този Дворец, неговата минерална основа се променя от чароит до сапфир. Всичко зависи от проникването във вътрешната природа на съда на коленете и съответно от влиянието на костния мозък и неговото включване във второто или третото измерение.

Поради особеностите на човешкото съществуване, свързани с движенията, коляното не само задава вътрешна мяра, която оказва влияние върху жизнеността, но и представлява ковчеже с възможности, особено по отношение на задачите за свързване с нашия дух. В резултат на това втората бхава може да бъде номинален Дворец, т.е. на теория одушевен, ако в него има живот, и одухотворен, ако в него има съзнание. И тогава той се превръща в Дворец със специално съдържание.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart