Четвърта бхава

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Четвъртата бхава се отнася към Истинните дворци, тъй като оказва пряко влияние върху природата на човека. Този дворец задава импулсите, свързани с нашето пораждане. Функционирането му определя базовото условие за личната ни природа на физическо ниво. Накратко, този Дворец отразява основните функции на природата ни.

Четвъртият дворец е свързан със сакралната анатомия на таза (срамната кост) и пояса, и служи като опора за базовите функции на организма. В него се създава система от хормони, свързани с женските и мъжки полови жлези. По този начин четвъртата бхава определя физиологичния потенциал на мъжа и жената.

Четвъртата бхава е втори вид сакралност на анатомията, свързан с понятието „истинна кост“. Тук се осъществяват процесите на регенерация, които се характеризират със способността за възраждане през 8 години – процес, обвързан с времевия и пространствен ресурс. Тези геометрични връзки отслабват и дори се разрушават, но могат за определен период да се съединят, в резултат на специфично усилие.

Четвъртата бхава определя живота в пространственото измерение на планетата ни. Затова четвъртият Дворец отговаря за вграждането на човека в третото интегрално поле, в което живеем и въз основа на което можем да взаимодействаме с четвъртото поле. Тази схема се осъществява в определени жизнени процеси и системи от знание, сред които се откроява храмовата или интегралната йога. Тази система се появява в кхмерската традиция и въз основа на нея се създава Съвършената жена, а след това и Съвършения мъж.

Така четвъртият Дворец изразява енергийните процеси, свързани с четвъртото интегрално поле и създава усилията на четвъртото измерение, като проявява принципите и задава откритостта на човека към висшето знание. Този фактор на йони и лингам се отразява в небесната анатомия в звездата Антарес от съзвездието Вришчика (Скорпион).

Най-важният аспект в развитието на четвъртия Дворец е свързан с въпроса ще успеем ли да изразим четвъртото измерение, т.е. човешката природа. Това зависи от способността и обема на изработване на костен мозък от четвърти порядък, който влияе върху формирането на човешката природа и развитие.

Препоръчваме да прочетете

Списание The Perfect One. Интегралното пространство на Ангкор-Ват.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart