Тенага Далам

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Тенага-далам  е уникално тантрично изкуство, аналогично на тантричния будизъм (който представлява синтез на будизма с древната тибетска традиция бон). Но ако при тантричния будизъм все пак преобладават елементите на будизма, то традицията тенага-делам се базира на анимизма.

В тази традиция взаимодействието със собствения дух и  с външните енергии става чрез мистичния дъх, който освен това  съживява енергийните полета на много от системите на организма. Тази тантра усъвършенства преди всичко физическото състояние на човека, преобразува и развива енергийното поле на тялото, води до формиране на тайната сила тенага-далам.

Практиката на тази тантра се базира върху развиване на биоелектричество. Тя е сакрално индонезийско магическо изкуство за неуязвимост или магическа защита, което води до развиване на голяма окултна сила. Тенага-делам създава състояние, което е висше духовно посвещение  и което в Индонезия се смята за Божествен гнозис, Марифатула, което е съизмеримо с откровението на Изида. От гледна точка на тантра това е изкуство за интеграция и преживяване на вътрешната сила.

ИНБИ

Предложения

Видео по темата

  • Тантра второго предела. Тенага Далам

Други раздели

Shopping cart