Ta моко тантра

Магазин Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Автор: Дзие Кун

Та моко тантра, или моко тантра е специфичен вид тантра, който е свързан както с процеса на взаимодействие с кожата, така и с разбирането за орнаментите по нея, които се изменят в резултат на определени въздействия. Тъкмо с това се занимава Моко – културата на татуировката при маори.

Този процес внедрява определени енергийни знаци в наличната орнаментация на кожата, съгласно знанията на полинезийската (маорийска) медицина. Орнаментите моко и тяхното разположение върху тялото представляват съзнанието на макрокосмоса (Тики), което пък предопределя нашата поява и функциониране на Земята.

Изначално маори са изменяли орнаментите, ако това е било нужно от енергийна гледна точка, но с времето въздействието им е наложило тяхната визуализация. Благодарение на изображенията върху кожата, човекът диша и може да пътешества в света на дишането на духовете, което тъкмо нашата кожа представлява.

Та моко тантра е особена форма и изкуство за „оплитане“ на тялото с тройни линии – моко кури (moko kuri), които образуват вертикална и хоризонтална форма.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart