Шаманска диета Planta Maestro

Автор: Бен Челеро

Шаманската диета е определен вид прием на извънвремева храна, чиято енергия е неразрушима. Тази диета позволява настройка върху силата на растенията и постоянно състояние на свързаност с пространството, в което живеем. Това е особен вид реалност, който позволява да се усвои езика на растенията и да се изработи умение за възприемане на тяхната сила.

Шаманската диета е предназначена както за шаманите, така и за тези, които преминават през процес на някаква инициация  или лечение при тях. За тези, които стъпват на пътя на изучаването на шаманизма, шаманскатая диета  е задължителен атрибут от знания, свързани с енергийно настройване и пречистване.

Най-важното в диетата е установяване на връзка с растенията, с одухотворените природни сили. Тя позволява да се разбере езика на растенията и най-главното-тяхната сила. Това е най-важната задача за тези, които са тръгнали по пътя на шамана. За основа на всяка диета се взима едно или друго растение (обикновено,  в зависимост от мястото).  Важното е  да се съедини съзнанието със силата на растението. Това не е бърз процес и е важно да се следва определен ритъм, технология. Освен това е изключително важно познаването на съзнанието на растението, с което предстои комуникация. Взаимодействието със силата на растението изисква особено разбиране. И това не са виждания или психеделичен опит, а способност да се възприема чрез мозъка и да се пренасочи лечебната енергия, силата на духа на растението.

Има различни типове шамански  диети с различни   задачи, но основното е ограничаването на храненето с мъртва храна, храна без енергия, за да не се попречи на контакта с растението. И ако тази диета не е естествената диета на човека, то е необходимо уединяване на място със съответната сила. В Амазония  такива места на силата са зоните , където живее духът  на чучухуаси, ауаяска, сейба. И колкото е по-сериозна задачата, която стои пред диетата, толкова по-важно е наличито на водач, курандеро.

Диетата налага множество ограничения на шамана,  а също така  препоръчва отчитането на различни аспекти на всички тръгнали по пътя на шамана: общуването и всичко, което нарушава настройването върху растението, интимните отношения и, разбира се, самата храна. Би било добре човек да се провери с мека диета, при която основният източник на храна е матето. Този парагвайскии път Planta Maestro е много ефективен и полезен, въпреки че трябва да се разбира  технологията.

Шаманската диета Planta Maestro учи на  развиване на особен вид внимание, което е важно да се усвои преди да се развие виждането. И тук са изключени наркотични и отровни растения, които се използват от черните курандейрос. Шаманската диета  съществува не за да се подчиняваме на волята на растението, а за да се влезе във взаимодействие с нея, което означава, че в този процес е недопустима загубата на адекватност.

Затова даже процесът на пречистване на организма трябва се контролира от съзнанието, трябва да е разбират задачите, които се поставят пред диетата. Като правило диетата е част от церемония или подготовката към нея, тогава когато става съединяването с още по-голямата сила на растението.

Церемониите без диета са лишени от целенасочеността си и могат да са опасни, защото непречистеното тяло изразява неуважение към духа на растението. Както и диетата без церемония  не е достатъчна, тъй като церемонията носи допълнителни ритуални действия  за съ-настройване към растението и позволява съединяване не само със силата на Planta Maestro, което участва в церемонията, но и с намиращото се далече от нея.

Като цяло шаманската диета Planta Maestro е  проста, но изисква наличие на  знания както за растенията, така и за схемата на приемането. Всякакви други допълнителни форми на храна представляват отклонение от диетата.

Всички правила носят в себе си изключително ментални задачи, основната от които е ментална настройка и уединение.  За шамана, който се намира постоянно в такива условия  това не е проблем. Но даже да вземем например, уругвайците, които тотално и навсякъде пият мате, то може смело да кажем, че те са в ментално уединение, тъй като поддържат постоянно връзка с процеса на приемане на мате,  даже и ако продуктът не е с високо качество. Тоест, процесът на приемане е важна съставна част на всяка диета.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart