Съзнанието на коронавируса

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Gleb Du

Има ли коронавирусът съзнание? Въпросът е за тези, които изобщо разбират природата на съзнанието. Преди да можем да го поставим трябва да си зададем въпроса: можем ли да разберем природата на нашето съзнание? Само онзи, който може да опознае природата на съзнанието в себе си, може да разбере, че и камъкът има съзнание. Защо един човек казва: камъкът е одухотворен и дори одушевен? А друг твърди: не, дръвцето има съзнание. Трети пък казва: тази билчица  ми помага, а четвърти – нищо не ти помага, ти си глупак. По какво се различават тези хора? Този, който казва, че тревичката е жива, има съзнание, което му помага да разбере, че тревичката има съзнание. А доцентът, който не разбира това, оказва се, няма съзнание. Той просто е „включен“ в някоя доцентска катедра, което е напълно недостатъчно, за да има съзнание.

Да вземем за пример вируса: всеки един вирус притежава съзнание. А с какво е интересен коронавирусът? Именно със своето съзнание, с което може да се влезе в контакт. Защо в древността шаманите са могли с волята си да спират хилядна войска? Защото са спирали нейното съзнание. В стари времена за някои хора това е било възможно. Защо някакъв си шаман или друид е спирал облаци? Защото е можел да взаимодейства със съзнанието. Но днес е загубено оперирането, а и времето е различно, но съвременният човек не го разбира. На теория съзнанието на един силен друид или шаман му е било достатъчно да направи всичко, което поиска. Но, разбира се, само на теория, защото на първо място е необходима практика. Знаете, че има хора, които лекуват и не всички могат това. Дори хората да имат еднакво енергийно равнище, един може да лекува, а друг – не. В какво се състои разликата между тях? В наличието или липсата на опит да се настройват. Защото лечението е настройка и ако човек се настройва постоянно, той рано или късно става лекар, а друг, дори с по-силна енергия, не може да излекува, защото не изгражда настройка. В това е първият проблем на съвремието ни: то е отнело настройката на много хора с възможности. Второто, разбира се, е различното време.

Настройката ни позволява да се свържем с един или друг вид съзнание, но това, разбира се, не е достатъчно, другият аспект е способността да владеем съзнанието си и да го използваме. Да разгледаме следния пример: аз си поставям задачата да вляза в контакт с коронавируса: преди всичко това е познание на собствената настройка. Как да проверим и да се убедим, че сме влезли в контакт с този вирус? Това би могло да бъде валидно само за онзи, който се настройва, защото ако човек е влязъл в контакт, той може да предизвика процесите, които той предизвиква в човека: да кажем симптомите на напреднало заболяване или дори предсмъртно състояние. Това позволява на човек да се убеди, че той действително е влязъл във връзка със съзнанието на вируса, а не се занимава с някаква автогенна тренировка, както често се случва. Нещо подобно се случва, когато хората наблюдават икона и, съзерцавайки я продължително време, рано или късно влизат в съзнанието на този, който е изобразен на нея. Или да вземем мандалата. Всичко това има на първо място съзнателна природа и дори мандалата, геометрията, има съзнание. Ето защо човек може да достигне толкова дълбоко състояние. Когато се молят, хората не седят просто така да се мъчат. Мислите ли, че те са глупаци? Напротив, те взаимодействат с това съзнание, както и всеки искрено вярващ: всички те влизат в контакт с даденото съзнание и го преживяват.

Същото е и със съзнанието на този вирус. Ако вие влезете в контакт с него, той веднага предизвиква симптомите си. Първото, което е интересно, е изключително силна болка в гърлото. Който поне малко има понятие от енергетиката на човека, разбира, че това е свързано с кармичното поле на цялата цивилизация. Това само по себе си е много интересно. Следващият момент е блокирането на външното дишане и на трето място е високата температура. Конкретно аз нямах температура и това също е интересен опит, защото това съзнание просто ми показа какво се случва. Разбира се, трябва да се отбележи, че от това може и да няма връщане назад, но трябва да се разбира, че тъкмо такъв процес говори за това, че даден вирус, геометрия или вещ могат да имат съзнание! Същото може да се каже и за един кристал: наблюдавайки го, човек може да преживее неговото напрежение. А какво преживява съзнанието? Само съзнание може да транспортира онова усилие, което се намира в кристала, но ние трябва да се споразумеем със съзнанието на кристала. Това не значи, че вие трябва да правите това, имам предвид, че даденият въпрос е разбираем само за онзи, който го е преживял, защото онзи, който не го е преживял, се намира в отрицание. Но това също е съзнание: човекът и дори цялото човечество живее по законите на отрицанието. То отрича всичко, което не разбира. А истинското съзнание се опитва да вникне в самата схема на разбирането, а не просто да реагира на неразабираемото. И, разбира се, всичко, което се случва с идването на даден вирус е съзнателна схема, която е внедрена от по-високостоящо съзнание от конкретно поле. Така е било винаги в нашето пространство, така е и ще бъде. Обърнете внимание на следното: от грип умират много повече хора и това не интересува никого, защото грипът няма съзнание. Но всички са наплашени от коронавируса, защото той притежава съзнание и създава най-опасното у човека: провокация на страха, уязвимост. А това води до по-сериозни проблеми, които може и да не са реални, защото човечеството ще излезе от тази криза различно, обновено, с друга форма на съзнание. Макар по-правилно е да се каже не съзнание, а друг тип навици, защото съзнанието е нещо, върху което трябва да се работи, да се развива.

Ето защо ми се искаше да обърна вашето внимание не върху факта, че нещо е достъпно или не е достъпно, че можем дадено нещо или не, а върху това, че ние имаме нужда от съзнание заради самите себе си, защото ако притежаваме сила на съзнанието, способна да влиза в контакт със съзнанието на вируса – знаете ли кое е най-интересно? – ние може да влизаме в съзнанието на нашия дух, а това е съвсем друг тип светоусещане.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart