Атинската стратегия

Магазин

Автор: Gleb Du

Ритуалът като проява на мъдрост, стратегия и тактика се появява още в традициите на Древна Гърция (и отразява функциите както на Хермес, така и на Атина).

Атинската стратегия е свързана със съзнанието и знанието и определя реалността, в която живеем или с която боравим. Тя обхваща както функциите на мозъчните усилия (внимание, фиксация), така и непосредствено знанието – онова, което ги обединява (речта, пеенето, свиренето на музикален инструмент).

Мъдростта е творческата красота (т.е. Атина), а не просто интелектът (Хермес). Същото може да се твърди и за почитта към Сарасвати, тук обаче трябва да се вземе предвид многозначността на символите в индийската традиция, за разлика от гръцката метафизика. С други думи, за да има познанието съзидателна сила, силата да твори, трябва да се изходи от формата на това познание. В крайна сметка всяко развитие се основава на възможностите, заложени чрез възпитанието. Това означава, че атинската стратегия възпитава.

Това е и основната разлика с настройката, характерна за развитието на азиатското съзнание. Атинската стратегия ни учи да опознаваме препятствията, докато индуската ни учи да се настройваме към тях, а японската – да ги преодоляваме. Атинската стратегия е всъщност образоваща дисциплина. Тя е умението да използваме ритуала като знание, за да не бъдат знанията манипулирани от съзнанието, т.е. да не се превръщат в информация.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart