Маошански цигун

Магазин Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Автор: Дзие Кун

Цигун на Небесните писания tianshu qigong, наричан още Маошански цигун, представлява систематизиран набор от схеми, насочени към формирането на осем усилия.

Това направление в практиката цигун се основава на осемте енергийни поглъщания, описани чрез осемте триграми, всяка от които изработва пътя на петте елемента. Маошанският цигун е последователност за увеличаване енергията ци, която произтича от древната даоистка алхимична система на маошанската традиция „Небесни писания“.

Комплексът включва осем последователности, които отговарят на осемте триграми, всяка от които изработва петте първични елемента.

  1. Последователност за настройване на пренаталната природа. Триграма Ген.
  2. Последователност за акумулиране на усилия в пренаталната зона. Триграма Ли.
  3. Последователност за подхранване на изначалната ци. Триграма Кан.
  4. Напълване с жизненост. Триграма Дуй.
  5. Разширяване на пренаталните възможности. Триграма Джън.
  6. Възприемане на привнесената енергия. Триграма Кун.
  7. Усилване на признателността. Триграма Цян.
  8. Съединяване с пренаталната природа. Триграма Сюн.

 

 

Триграмата Ген Триграма Ген

Първата триграма е Ген (Планина). Настройване на пренаталната енергия, дадена на човека по рождение и отговаряща за жизнеността. Целта е да се изработи определено напрежение, което се акумулира в областта на бъбреците. Практикуващите се учат да се настройват към природата на изначалната енергия.

Триграмата Ли Триграма Ли

Втората последователност е триграмата Ли (Огън). Усилване на енергията и създаване на допълнителен енергиен източник, формиране на условия, които да позволят да се съхрани изначалната енергия.

Триграмата Кан Триграма Кан

Третата триграма е Кан (Вода). Усилване на пренаталната енергия, разкриване на резонансната й честота и на енергиите, които могат да се синхронизират с нея.

Триграмата Дуй Триграма Дуй

Четвъртата триграма е Дуй (Езеро). Напълване с жизненост. Завършва първата част от комплекса, свързана с увеличаване на енергията ци, когато натрупаната енергия започва да подхранва и усилва нашата постнатална енергия.

Триграмата Джен Триграма Джън

Петата триграма е Джън (Гръм). Тази последователност учи практикуващия как да влезе в резонанс с пространствата на петте елемента и впоследствие как да постигне синхронизиране с вътрешните системи на тялото.

Триграмата Кун Триграма Кун

Шестата триграма е Кун (Земя). Тази практика е насочена към изработването на стабилност и равновесие на енергиите на петте елемента и хармонизирането на взаимоотношенията им на нивото на енергията ци. Базира се на разкриването на отрицателния резонанс въз основа на силата на свиване и последващо разширяване.

Триграмата Цян Триграма Цян

Седмата триграма е Цян (Небе). Тази практика е насочена към разкриването и осъзнаването на положителния резонанс на енергията ян-дзин, което дава възможност за взаимодействане с енергиите на петте елемента на нивото на енергията дзин. Практиката е свързана с усилието на разширение и последващото свиване на енергийното напрежение в тялото.

Триграмата Сюн Триграма Сюн

Осмата триграма е Сюн (Вятър). Тази практика завършва втория блок за култивиране на жизнеността. Практиката поставя началото на процеса на усвояване на изработената жизнена енергия ци.

 

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart