Цигун на природата на пораждането

Магазин Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Автор: Дзие Кун

Цигун на природата на пораждането (дзъжан цигун, Zi Ran Qi Gong) е практика, чрез която се създава насочено усилие за хармонизиране на процесите на генериране на енергия.

Усвояването на тази практика изисква да се вземат предвид особеностите на природата на жената и мъжа, както и психичните, енергийни и физически особености на женския и мъжкия път на развитие. Много важна роля в това отношение играе разбирането за протичането на енергията, особено що се отнася до тялото и съзнанието на жената. Практиката цигун на природата на пораждането цели постигането на контрол върху възвратността на енергията, на база разбирането на женския принцип на развиване на енергията. Затова тя всъщност може да се нарича и женска практика цигун.

Принципът на възвратност на енергията е много важен и за мъжете, като ключова практика тук е цигун на Истинната възвратност (диендао цигун, Dian Dao Qi Gong), базирана на законите за построяване на тялото чрез елемента Вода; същевременно, женската практика е Вагиналният цигун, наричан още цигун на Нефритената пещера (юдун цигун, Yu Dong Qi Gong).

Ако не е достигнал до възприемането на възвратността на енергията, практикуващият, и особено практикуващата, често изпада в състояние на пасивен или активен антагонизъм в развитието си, което му пречи да постигне задълбочено разбиране на практиката. Практиката трябва да се базира на изкуството за съхраняване на енергията, което не може да бъде разбрано без възвратността на енергията.

Цигун на природата на пораждането не е философска идея, свързана с Ин-Ян, а усилието, свързано с идентифицирането на енергията ци. В същото време съдържащото Ин има определящо значение, и то трябва да се овладее практически чрез мозъка и тялото.

Самото разбиране за Ин и Ян е условно времето, необходимо за зараждането на практиката. Така, според много както женски, така и общопризнати школи (като Школата на Небесните наставници или школата на Висшата реалност), майсторството се базира на изкуството на възвръщане на енергията по пътя към Съвършеното майсторство, което не може да бъде постигнато, без да се развива и поддържа Висша яснота.

Оказва се, че цигун на природата на пораждането е важен метод за напълването на Истинното тяло и построяването на вътрешния ритъм, с което се постига напредък в усилията Ин и Ян, или пораждането на време (дзи), означавано с триграмата Кан (Вода). Един Ян се ражда между два Ин.

Освен това за жената е важно да развива Нефритената пещера (едно от алегоричните названия на матката) в законите на цялото, при което взаимодействането на временното с вечното се залага като вътрешната необходимост, в личния код.

Цигун на природата на пораждането и хармонизирането е насочен към изработването на възвратност на енергията при мъжете и жените, а само при жените – и към съхраняването на преобразуваното от Нефритената пещера. Това е матричен цигун, основан на функционалните принципи на физическото тяло. Всеки човек има собствен източник на лична природа, и за да не пресъхва той, трябва да се следи циркулирането на енергията, така че ци да се движи непрекъснато.

Няма как да се възстанови балансът на ци в организма и да се изгради равномерно движение на енергията, без да се регулира възвратността й. По този начин се създава вътрешно единство и цялост, които са необходими за култивирането на жизненост.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart