Структурата на мислите

Магазин Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Автор: Дзие Кун

Структурата на мислите зависи от процесите на самото им пораждане. Тези процеси се делят на фиксирани временни (които се променят чрез преобразуване на мисленето) и фиксирани извънвремеви. Както външни така и вътрешни фактори оказват влияние върху формирането на мисълта, което води до постоянно превключване в активността на мозъка и съзнанието. За да разберем този процес, трябва да познаваме изкуството на мисленето и типовете формиране на мисълта:

  • Психологически
  • Философски
  • Медитационен

Анализът на типовете формиране на мисъл ще помогне не само за изясняването им, но и за създаването на най-важния за нас тип мислене.

Психологически тип. Тук имаме даденост, която има способността за формиране на мисъл. Например, слабият сигнал би бил мисълта на кучето, в противовес на който стои генерирането на висши сигнали. Този тип мислене е важен за изграждане на вниманието, насочено към природата на мисълта, което е изключително важно за осмислянето.

Философски тип. Той е даденост за човека, втори тип осмисляне, анализ, който включва три аспекта:

  1. Прилага формулата на съждението и изхожда от психологичния модел.
  2. Създава базовото влияние върху формирането на мисъл и е свързан с мисленето, философския тип усилие.
  3. Характеризира се с генериране на неврони, основано на структурата на природата, енергията, ума и духа ни. Определя се от функциите на главния мозък.

Ако за първия аспект на философския модел е достатъчно да се развие наблюдението, за втория вече е необходима съсредоточеност, а за третия – преобразуване и практически анализ. Философския тип е важен за нас за създаването на процеса на осмисляне, т.е. за построяването на съзнанието.

Медитационен тип. Свързан с природата на проникването и възможностите, които имаме по природа, както и преобразуванията, които можем да постигнем чрез съсредоточеност и фокусиране. Медитационният модел е важен за нас за постигането на задълбочен процес на осмисляне, т.е. за култивирането на мъдрост.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart