Изкуство на обучението

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Gleb Du

Изкуството на обучението е най-важното сред ученията. Без него процесът на опознаване на даден предмет се разпада на множество обективни и субективни форми. Изкуството на обучението е многостепенна схема, обхващаща както налични, така и придобити условия:

 • Природа на пренаталността
 • Полова принадлежност
 • Възраст
 • Възпитание
 • Среда на развитие
 • Егрегорност
 • Образование

Въз основа на тези условия се изграждат активните и пасивни функции в системата на развитие. Основният въпрос тук е не само къде, но и защо този навигатор, този учител, този път може да се превърне в опора на неизменно развитие.

Реалното развитие е процес, който има извънвремеви характер. В противен случай на определен етап спира развитието на мозъка, неговото активиране и поддръжка, и започва обусловена и безусловна деградация.

Развитието е процес, в който участва мозъкът и неговото изначално свойство – свойството на човека. Независимо как разглеждаме развитието, в основата на този процес лежи менталността. Без нея няма как да взимаме решения, да мислим стратегически или просто да живеем в намерение.

Искусство обучения

ИНБИ

Раздели по темата

Предложения

Видео по темата

 • Лекция на Олег Черне «Изкуство на обучението». Купи

 • Лекция на Олег Черне «Интегралност на развитието». Купи

 • Лекция Олега Черне «Мяра на развитието»

 • Олег Черне. Лекция „Пространство на развитието“. Купи

Други раздели

Shopping cart